Värdeskapande digitalisering med processperspektiv – Workshop

I övergången mot mer digital kundinteraktion blir det allt viktigare att se över sina arbetsprocesser och framtidssäkra sitt kundbemötande och sin interna effektivitet. I denna workshopserie får ni chansen att arbeta med en utvald process som ni ser utmaningar i, med målet att ni själva sedan ska kunna arbeta vidare med processorienterad verksamhetsutveckling i andra processer.

Ni kan välja mellan 4 processer att arbeta med: Uthyrning, Felanmälan, Tillval och Tjänster eller Underhåll. Välj den process som ni tror har störst utvecklingspotential!

Vad innehåller workshopen?

 • 4 intervjuer med personer insatta i den valda processen. Intervjuerna kommer att fokusera utmaningar ni ser i processen, tidstjuvar, onödigt arbete, analoga och digitala moment, er bild av kundupplevelsen med mera.
 • I workshop 1 (à 2 h) tar vi avstamp i vad som har framkommit i intervjuer och diskuterar utmaningarna gemensamt ur ett processperspektiv. Fokus är att identifiera orsaker till utmaningarna och få en samsyn av problembilden.
 • I workshop 2 (à 2 h) identifierar vi nyckelfrågor, prioriterar och diskuterar möjliga lösningar till de mest kritiska utmaningarna. Vi uppehåller oss vid de delar som vi tror ger störst kundnytta och effektivitetsvinster och analyserar utvecklingspotential.
 • Lärdomar och insikter från workshoparbetet struktureras och sammanställs i en enkel handlingsplan

I workshoparbetet kommer vi att utgå ifrån redan befintliga processkartor som visualiserar ett generiskt bostadsbolags processer.

Vad är resultatet av arbetet?

 • Stärkt förmåga inom processarbete och värdeskapande digitalisering
 • En behovsbild och påbörjad prioritering över utvecklingsarbete i den valda processen
  • Strategiska tankesätt
  • Möjliga digitala hjälpmedel

Vad är största värdet för er som deltagare?

 • Intern samsyn om utmaningar i processen
 • Övergripande bild över vilka utvecklingsinsatser som är prioriterade
 • Kick-start i utvecklingsarbetet

Deltagare i workshops:
4-8 deltagare per workshop – ni väljer själva. Gärna en mix av personer som arbetar strategiskt och operativt i den valda processen.

Pris för medlemsbolagen: 58 000 SEK

Beställ genom att skicka ett mejl till Carl Ståhle med följande information:
– Önskat startdatum
– Faktureringsadress
– Fakturareferens

Kontakt

Relaterade utbildningar

Digitaliseringsradarn – från nulägesanalys till handlingsplan för bolagets digitalisering

Digitaliseringsradarn är ett verktyg där alla bolag kan få en nulägesstatus på sin digitaliseringsresa. Störst nytta har sannolikt de bolag som ännu inte kommit igång – men vill göra det. En...

Digitaliseringsradarn

Startpaketet är en halvdags workshop med konsulter som är experter på digital transformation och verksamhetsutveckling inom Allmännyttan. Konsulterna har varit del av Digitaliseringsinitiativet...