Få en kick-start i ert digitaliseringsarbete! 

Startpaketet är en halvdags workshop med konsulter som är experter på digital transformation och verksamhetsutveckling inom Allmännyttan. Konsulterna har varit del av Digitaliseringsinitiativet sedan starten och har arbetat med Sveriges Allmännyttans bostadsbolag för en värdeskapande digitalisering under 3 års tid. De har god kunskap av att arbeta med frågeställningar i fastighetsbranschen i allmänhet för Allmännyttan i synnerhet  

Startpaketet är ett första steg till att göra den nulägesanalys som krävs för fortsatt strategisk planering. Det är också ett första steg för att arbeta aktivt med er digitalisering. 

Vad innehåller startpaketet?  

  • Genomgång och genomförande av Digitaliseringsradarn tillsammans. Vi tolkar resultatet tillsammans och resonerar kring hur ni kan tillgodogöra er resultatet, samt möjligheterna att jämföra med andra bolag. 
  • En introduktion till processorienterad verksamhetsutveckling med avstamp i omvärldsförändringar. Gemensamma diskussioner som utgår ifrån ert verksamhetsbehov utefter vad som framkom i Digitaliseringsradarn.  
  • Vi kommer även att lyfta samlade erfarenheter om förbättringspotential i kärnprocesser som har framkommit under Digitaliseringsinitiativet i arbete med andra bolag.  

Vad är värdet för er som deltar?  

Ni kommer att få ett utifrånperspektiv och en samlad visualiserad bild av var ni som bolag har styrkor och svagheter med avseende på digitalisering och digitala förmågor. Med detta får ni en indikation på vad ni behöver förstärka och vilka andra bolag som är i samma situation eller gjort något liknande.   

Ni kommer även att få ta del av tankeväckande omvärldsanalyser och konkreta verktyg för att arbeta vidare med verksamhetsutveckling, processarbete och digitalisering i er organisation.  

Välkomna att ta del av startpaketet!

Konsulter:
 
Trendie
Trendie har arbetat med bolag inom Allmännyttan sedan 2011 då bolaget startades. Trendie har genomfört otaliga projekt för bolag inom Allmännyttan med fokus på stöttning inom strategiskt beslutsfattande och verksamhetsutveckling. Vi har god insikt Allmännyttiga bolagens samhällsfunktion, arbetssätt och processer.  

Solita 
Solitas förnyar organisationers IT-landskap i grunden, skalar digitala lösningar och hittar nya, innovativa sätt för verksamhetsutveckling och accelererad tillväxt. Vi skapar bestående förändring genom en unik kombination av teknik, data och mänskliga insikter. 

Introduktionserbjudande 25.000 kr (+ ev resa, kost och logi).

Beställ genom att skicka ett mejl till Frida Bravo med följande information:
– Önskat startdatum
– Faktureringsadress
– Fakturareferens

Kontakt

placeholder+image
Frida Bravo
Frida Bravo är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar