Att planera strategiskt inom digitalisering kan vara en utmaning för både små och stora verksamheter. Sveriges Allmännytta har tagit fram ett metodstöd för strategisk planering och erbjuder dessutom faciliteringsstöd till de allmännyttiga bostadsbolagen.  

3 paket för en strategisk och hållbar digitalisering – tre ambitionsnivåer. 

En förutsättning är att få bäst effekt är att ni har gjort en nulägesanalys och gärna med hjälp av Digitaliseringsradarn

  • Språngbrädan  

– inspiration och workshop för att förstå och anamma metoder och synsätt för strategisk planering. Språngbrädan gör att ni lättare kan tillgodräkna er det metodstöd för strategisk planering som finns i Kunskapspaketet digitalisering.  

Tidsåtgång: 4 h

Pris till medlemsbolagen: 14 000 SEK

  • Strategiskt underlag  

– 3 workshops baserat på det metodstöd för strategisk planering som finns i Kunskapspaketet digitalisering med nyckelpersoner och ledningsrepresentanter i ert bolag i syfte att få ett strategiskt perspektiv och underlag inför er vidare verksamhets- och utvecklingsplanering. Metoden är en sk. “speedmetod”, dvs. grova penseldrag för att ringa in strategiskt viktiga områden.    

Tidsåtgång: 3 x 2,5h

Pris till medlemsbolagen: 42 000 SEK

  • Färdplan för strategisk och hållbar digitalisering  

– workshops och resonemang baserat på metodstödet med nyckelpersoner och ledningsrepresentanter i ert bolag + anpassning och justeringar för att sätta en skarp färdplan och ett skarpt beslutsunderlag.   

Tidsåtgång: 4 x 2,5h + avstämningar med era nyckelpersoner.

Pris till medlemsbolagen: 64 000 SEK

Följande steg är bra tips på vägen. 

Genomför först Digitaliseringsradarn – Skapa en bra och tydlig bild av nuläget. I arbetet kommer vi att utgå ifrån er nulägesanalys i Digitaliseringsradarn. För att komma igång kan ni titta på startpaketet. 

Titta gärna på Kunskapspaketet digitalisering och (öppnas upp i januari 2023).  

  • Se över er verksamhets- och utvecklingsplan för de kommande 3 åren  
  • Förstå och anamma ett skiktat* synsätt på design av förändringar och nya tjänster
  • Utgå från mottagarperspektivet, era verksamhetsprocesser, informationsbehovet – och gå sedan vidare till digitala tjänster och digitala komponenter  
  • Prioritera utifrån ett samlat antal värden – kundvärde, kostnad, behövs för många verksamhetsförbättringar, förutsättning för andra aktiviteter, easy-win/lågt hängande frukt, osv.  
  • Samverka där samverkan ger värde, dela kostnader och kompetens med andra  
  • Uppdatera er verksamhets- och utvecklingsplan och budget, förankra med affärsområdesansvariga samt ledning  
  • Ta hjälp av facilitatorer eller era egna verksamhetsutvecklare för att genomföra er strategisk planering och använd Digitaliseringsinitiativets metodstöd som bygger på ett skiktat synsätt för planering av verksamheters utvecklingsaktiviteter.  

* ett skiktat synsätt på design innebär att man beskriver förändringar utifrån det samlade ekosystemet, kund/medarbetarbehov, tjänst, information, digitala förmågor och tekniska platformar och system.  

Beställ genom att skicka ett mejl till Carl Ståhle med följande information:
– Önskat startdatum
– Faktureringsadress
– Fakturareferens

 

Kontakt

Relaterade utbildningar

Digitaliseringsradarn

Startpaketet är en halvdags workshop med konsulter som är experter på digital transformation och verksamhetsutveckling inom Allmännyttan. Konsulterna har varit del av Digitaliseringsinitiativet...

Digitaliseringsradarn – från nulägesanalys till handlingsplan för bolagets digitalisering

Digitaliseringsradarn är ett verktyg där alla bolag kan få en nulägesstatus på sin digitaliseringsresa. Störst nytta har sannolikt de bolag som ännu inte kommit igång – men vill göra det. En...