Projektet i korthet

Inblandade bolag

Familjebostäder i Göteborg

Publicerat i mars 2023

Porträttbild på Christian Nilsson, Familjebostäders distriktschef i Bergsjön.– Superförvaltning innebär att vi gör extra satsningar inom åtta särskilda målområden, berättar Christian Nilsson, distriktschef hos Familjebostäder i Bergsjön.

– Exempelvis trygghetssäkrar vi samtliga fastigheter genom att inventera, göra åtgärder och besiktiga dem utifrån en särskild nivå som vi har bedömt att de ska ha för att leva upp till att vara trygghetssäkrade.

Ett led i trygghetssäkringen är att Familjebostäder har installerat över 500 säkerhetsdörrar och 3 000 närvarostyrda lampor i Bergsjön (läs mer här).

– Vi arbetar också med trygghetsvärdar, som är en särskild satsning på personal som är ute för enklare felavhjälpning, men framför allt relationsskapande arbete. Varje kväll, 365 dagar om året. Vi jobbar också för att hantera klotter och skadegörelse inom 24 timmar, olovlig andrahandsuthyrning, sophantering utan nedskräpning och genomför löpande trygghetsdialoger i området.

Vilka är de största skillnaderna jämfört med hur ni arbetade tidigare?

– Vi har ett mer riktat fokus på trygghetsfrågorna och vi har också resursförstärkt organisationen inom de områdena. Det gör att vi kan vara mer närvarande i området, har mer tid att lyssna på hyresgästernas behov och också att vi har bemanningen och kompetensen att hantera önskemålen och omvandla dem till konkreta aktiviteter, säger Christian Nilsson.

Hur tycker du själv det är att arbeta med superförvaltning?

– Det är roligt och utvecklande! Att med extra fokus och förstärkt organisation kunna göra verklig skillnad för människor i deras bostadsområden är meningsfullt på riktigt.

Har ni hunnit se några effekter av superförvaltningen?

– Vi följer noga upp vårt arbete med årliga hyresgästundersökningar. Sedan vi började arbeta med superförvaltning har vi sett att kundbetygen gått stadigt uppåt – och det rejält! Hyresgästerna upplever att de känner sig tryggare och bor i ett renare och mer trivsamt område än någonsin. De resultaten talar sitt tydliga språk, tycker jag.

Han framhåller att det gäller att vara uthållig.

– Alla problem försvinner inte på en natt bara för att man skiftar fokus och förstärker sin organisation. Men i kombination med uthållighet så kommer resultaten, bostadsområdet blir tryggare och finare. Hyresgästerna känner att vi satsar på dem och deras bostadsområde – och de får en större möjlighet till inflytande i frågor som rör dem och som de tycker är viktiga.

Superförvaltningens åtta målområden

  • Trygghetssäkrade fastigheter
  • Trygghetsdialoger
  • Sophantering utan nedskräpning
  • Nolltolerans mot kriminell verksamhet
  • Riktiga hyresförhållanden i alla lägenheter
  • Åtgärder mot skadegörelse och klotter inom 24 timmar
  • Trygghetsvärdar
  • Lokal närvaro sju dagar i veckan