Runt om i landet krishanterar bostadsföretagen utbredningen av coronaviruset Covid-19. I Vänersborg har det kommunala bostadsföretaget tagit fram en mall för att kunna analysera konsekvenserna av en hög sjukfrånvaro bland personalen.

Det är inte helt otroligt, utan snarare troligt, att vi hamnar i ett läge då delar av vår personalstyrka är frånvarande på grund av sjukdom. Så vi förbereder oss för ett scenario då vi noga måste prioritera bland våra arbetsuppgifter, se till att ha backup, tillgång till viktiga manualer med mera, säger Åsa E Johansson, kommunikatör, Vänersborgsbostäder.

Listar arbetsuppgifter

Mallen kan fyllas i för varje medarbetare och listar arbetsuppgifter, prioritet, reservperson och konsekvenser. (Mallen hittar du längst ner i artikeln)

Hos oss har varje avdelning haft enskilda möten för att analysera konsekvenser vid eventuell stor personalfrånvaro. Ekonomiavdelningen gick exempelvis noga igenom de uppgifter som respektive person är ansvarig för. Tillsammans tog de beslut om vad som ska prioriteras och vad som skulle kunna skjutas upp.

Prestigelös krishantering

Åsa Johansson är tydlig med att de sätter i hyresgästen i fokus. Samtidigt som de försöker säkerställa att de kan upprätthålla samhällsviktiga uppgifter såsom sophantering samt tillgång till el och vatten.

Vi är ett litet bolag med bara 62 anställda, så en av de första grundprinciperna i vår krisberedskap just nu är att vara prestigelösa. Om våra fastighetsvärdar inte kan utföra sophanteringen som vanligt, så är till exempel vår vd beredd att göra detta. Vi tror stenhårt på att vi löser situationen genom samarbete.