Niklas Laninge, psykolog, har svaren. Han är en av talarna på Kommunikationsdagarna 2023.

Vem är du?
Jag heter Niklas Laninge, jag är psykolog och vd för konsultbolaget Nordic Behaviour Group. Jag har under många år föreläst om beteendebaserad kommunikation och de psykologiska aspekterna bakom att få med människor på förändringsresor. Att få dem att vilja förändra sitt beteende.

Vad tänker du prata om?
Om att se sina kommunikationsutmaningar som beteenden, om riskerna med att låta lust, magkänsla och fördomar styra kommunikationen och självklart en hel del om hur man tacklar några av de viktigaste beteendeförändringarna som bostadsbolag står inför. Det lär bli snack om nedskräpning, fastighetsnära insamling, elanvändning och varmvattenförbrukning – och vilken roll psykologi och beteendevetenskap spelar i dessa utmaningar.

Varför tror du vi valde just dig som föreläsare?
Jag hoppas att det är för att Sveriges allmännytta och deltagarna håller med om att deras uppdrag som kommunikatör i mångt och mycket handlar om beteendeförändring och att man vill lära sig de bästa metoderna från en av Sveriges mest erfarna inom fältet beteendeinsikter. Vem sa att jag var ödmjuk…

Ditt bästa tips just nu till kommunikatörer inom allmännyttan?
Självklart vill jag säga att det handlar om att lära sig se utmaningar som beteenden och använda de bästa metoderna för att förändra beteenden. Om jag dock tillåter mig själv att gå lite utanför min profession så skulle jag säga att mitt bästa tips är att ta för sig lite mer. I våra projekt, som inte sällan utgår från kommunikation, arbetar vi alltid med blandade arbetsgrupper. Kommunikatörer, säkerhetschefer, utvecklare och bovärdar arbetar alla tillsammans och här blir det tydligt att just kommunikatörens roll är ovärderlig. Dels på grund av hens kompetens kring kanal, räckvidd med mera men dels på grund av att hen ofta axlar rollen som den som kan mest om slutanvändaren. Det blir helt enkelt lite mer människocentrerade projekt när någon från kommunikation är med!