Denna vecka fördubblas utgivningstakten av Sveriges Allmännyttas allmänna nyhetsbrev. Nu skickas nyhetsbrevet ut två gånger i veckan – onsdagar och fredagar.

Samtidigt ökas bevakningen av händelser i de allmännyttiga och associerade medlemsföretagen.

– Jag är övertygad om att det är av stort värde att veta vad andra bostadsföretag arbetar med, säger Anders Nordstrand.

Nyhetsbrevet innehåller också kortfattad information kring nyheter från regering och myndigheter och som kan vara av intresse för bostadsföretag.

Dessutom finns information om kurser, lediga tjänster och nedslag i den bostadspolitiska debatten.

Jämfört med förra året, då nyhetsbrevet sändes ut varannan vecka, får läsarna nu allmännyttiga nyheter fyra gånger så ofta.

Målsättningen är utöka utgivningstakten ytterligare under våren.

Ämnesspecifika nyhetsbrev

Sveriges Allmännytta ger också ut flera specialiserade nyhetsbrev – om juridik, ekonomi, digitalisering, energi och miljö. Dessa nyhetsbrev ges ut med lite olika frekvens (två till åtta gånger om året) och är öppna för alla inom medlemsföretagen som är intresserade av ämnet. Det går bra att anmäla sig till alla nyhetsbrev här:

På tisdagar utkommer också ett nyhetsbrev från Allmännyttan Akademi som innehåller tips om kompetensutveckling genom nya kurstillfällen och utbildningar. Det finns även ett eget nyhetsbrev för förtroendevalda i allmännyttan liksom ett nyhetsbrev om Allmännyttans klimatinitiativ.

Digital kommunikation

Utökningen av nyhetsbrev är ett led i Sveriges Allmännyttas fokusering på mer digital kommunikation. I slutet av förra året kom det sista numret av medlemstidningen Allmännyttan ut.

– Tidningen Allmännyttan var en fantastiskt fin produkt och ett bra sätt att nå alla på medlemsföretagen. Men var sak har sin tid, och inte minst i pandemitider när inte alla är på sina arbetsplatser har vi känt av ett ökat behov att nå ut med snabbare kommunikation, säger Anders Nordstrand.

Tidningen Allmännyttan utkom med fyra nummer om året mellan 2017 och 2020.

Den var i sin tur en efterföljare till den prenumerationsbaserade tidningen Bofast, som gavs ut mellan 1983 och 2016.