Regeringen framhåller i vårändringsbudgeten att den ekonomiska situation som har uppstått med anledning av kriget i Ukraina har bidragit till att många hushåll fått, eller riskerar att få, kraftigt höjda utgifter. Särskilt har priserna ökat för el, drivmedel och livsmedel. De negativa ekonomiska konsekvenserna för många hushåll av höjda priser har dessutom uppstått efter corona-pandemin som har drabbat stora grupper i samhället.

Tillfälligt tillägg på 25 procent av det preliminära bostadsbidraget

Regeringen föreslår därför att bostadsbidraget höjs för barnfamiljer under perioden juli-december 2022. Tilläggsbidraget betalas ut månadsvis med ett belopp som motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidraget. De enskilda hushållen behöver inte ansöka om det höjda bidraget. Om nivån på det preliminära bostadsbidraget skulle justeras i efterhand påverkas inte storleken på tilläggsbidraget. Höjningen kommer alltså att fungera på samma sätt som de tillfälliga höjningarna under andra halvåret 2020 och andra halvåret 2021.

– Det är tredje året i rad som bostadsbidraget höjs tillfälligt under halva året. Denna ryckighet är inte bra för någon. I stället behövs en permanent höjning så att bostadsbidraget står i rimlig relation till dagens boendekostnader, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Inget extra stöd till låginkomsthushåll utan barn

Enligt statistik från Försäkringskassan var det knappt 156 000 hushåll som tog emot bostadsbidrag i december 2021. Av dessa var den dominerande delen, 129 750 hushåll, barnhushåll, vilket motsvarar ca 83 procent.

– Enligt regeringens förslag är det endast barnfamiljer som får ta del av det höjda bostadsbidraget, men de höjda utgifterna drabbar ju alla hushåll. Även låginkomsthushåll utan barn som är berättigade till bostadsbidrag borde få del av höjningen, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Statens kostnad för det tillfälligt höjda bostadsbidraget beräknas uppgå till omkring en halv miljard kronor.