Den 24–25 april är det dags för SABOs kongress i Örebro. Då samlas 75 politiskt valda ombud och lika många ersättare för att diskutera allmännyttans framtid och välja representanter till SABOs styrelse.

På agendan står också att debattera och fatta beslut kring de motioner som lämnats in. En av motionerna kommer från Karlstads Bostads AB (KBAB), som lyfter det faktum att antalet elbilar och laddhybrider har ökat ”explosionsartat” de senaste åren – från 5 400 år 2014 till 68 800 år 2018 – och utvecklingen spås fortsätta med samma hastighet, skriver KBAB i motionen.

KBAB konstaterar att de flesta elfordon i dag laddas på villauppfarter, arbetsplatser eller vid publika laddningsstationer.

– För att samhället ska klara av den förväntade ökningen av elfordon måste även laddmöjligheten vid flerfamiljshus möjliggöras, skriver KBAB:s ordförande Andreas Pettersson i motionen.

Utbyggnad krävs

KBAB skriver också i motionen att det är enklare att skapa parkeringsplatser med laddmöjligheter i samband med nybyggnation än i befintligt bostadsbestånd och att motorvärmarnätet inte klarar en konstant laddning av flera fordon.

– Därför kommer det att krävas en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen i de befintliga bostadsområdena, anser KBAB.

Bolaget föreslår därför att kongressen ska besluta att ”SABO skall verka för ett investeringsstöd för utbyggnad av laddinfrastruktur i befintliga bostadsområden”.

Begränsat intresse

SABOs styrelse konstaterar i sitt utlåtande över motionen att drygt 30 procent av de allmännyttiga bostadsföretagen i dag erbjuder sina hyresgäster laddstationer ”där det är tekniskt möjligt till en rimlig kostnad” – och det pågår en utveckling av affärsmodeller.

– Hittills har dock intresset bland hyresgästerna varit relativt begränsat med enstaka förfrågningar främst hos stora och medelstora företag, och det finns i närtid inget något behov av en omfattande utbyggnad. I stället väljer många medlemsföretag att installera laddstationer i takt med att intresset och efterfrågan ökar, skriver SABOs styrelse.

Men styrelsen slår samtidigt fast att tillgång till laddplatser kan öka hyresgästernas intresse av att faktiskt införskaffa en elbil, och att allmännyttans idéprogram framhåller att bostadsföretagen kan underlätta för hyresgäster att bo och leva på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.

SABOs styrelse föreslår därför att kongressen beslutar ”att SABO ska verka för att stöd till utbyggnad av fossilfri laddning och tankning utformas så att det kan komma alla bilägare tillgodo oavsett om man bor i villa eller flerbostadshus”.

Observatörer får delta

Anställda och förtroendevalda kan om de vill delta i kongressen som observatörer. Anmälan till detta kan göras här.

Bostadsminister Per Bolund kommer till kongressen och håller ett anförande under kongressens första dag.

Mer om laddstöd nu och tidigare:

SABOs styrelse beskriver i utlåtandet att utformningen av det laddstationsbidrag som från 2018 kunde sökas hos Naturvårdsverket i praktiken bara gick till villaägare, liksom att SABO tidigare påpekat att stödet även borde komma hyresrätten till del. Däremot har vissa bostadsföretag beviljats laddbidrag via det så kallade Klimatklivet.

Frågan om de bägge bidragens fortlevnad har pendlat de senaste månaderna: de fanns med i övergångsregeringens förslag till statsbudget, försvann i den M-KD-budget riksdagen sedan beslutade om men frågan återkom i det så kallade januariavtalet – dock oklart hur ett eventuellt nytt stöd skulle utformas.