Byggmarknadskommissionen, som är ett samarbete mellan byggföretag, fackförbund, byggherrar och branschorganisationer, startade sitt arbete för två år sedan. Sveriges Allmännytta är en av de organisationer som deltagit och finansierat arbetet. Idag presenterades slutrapporten ”Från svart till vitt – vänd den osunda utvecklingen i byggbranschen”, med förslag på åtgärder som bör vidtas av regering och riksdag, myndigheter och företag samt arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

– Att komma till rätta med kriminalitet och ohederlighet inom byggbranschen är oerhört viktigt och vi välkomnar därför den gedigna rapport som Byggmarknadskommissionen presenterar idag, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Förslag ska minska kriminaliteten

Totalt listas 22 åtgärder inom fem olika områden; Upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet, Utländsk arbetskraft, Offentlig upphandling, Branschens kontroll och Byggtjänster i hushållen.

Stefan Attefall, ordförande för Byggmarknadskommissionen, kommenterar förslagen i ett pressmeddelande:

–  Med våra konkreta förslag till bättre fungerande kontrollåtgärder i form av ändrade sekretessbestämmelser, ny lag mot arbetskraftsexploatering och skärpta regler för ROT-arbeten kan kriminalitet och ohederlighet i byggbransch kraftigt minska. Men även fackliga organisationer och arbetsgivare måste också höja sina ambitioner för att vi ska få stopp på en utveckling som hotar hela byggbranschen, ja hela tilliten i det svenska samhället.

Lättare att utesluta oseriösa anbudsgivare

De allmännyttiga bolagen omfattas idag av lagen om offentlig upphandling, och där föreslår Byggmarknadskommissionen tre åtgärder;

  1. Underlätta förutsättningarna att utesluta oseriösa anbudsgivare
  2. Utnyttja de möjligheter som finns att ställa krav på arbetsrättsliga villkor
  3. Korta handläggningstiderna vid överklaganden

– Vi skulle helst se att allmännyttan inte behövde tillämpa LOU, men så länge som vi behöver göra det så måste det vara möjligt för våra medlemmar att motverka fusk och kriminalitet genom de åtgärder som Byggmarknadskommissionen föreslår, säger Anders Nordstrand.

Vägledning för en sund konkurrens

Sveriges Allmännytta medverkar i en rad forum för att komma till rätta med problemen. Bland annat medverkar vi utvecklingen av ID06, som lyfts som något som ytterligare kan utvecklas och förbättras.

– Vi har också tagit fram en vägledning för våra medlemsföretag med rekommendationer för hur de kan arbeta systematiskt med krav i avtal liksom kontroller och uppföljningar, allt för att förebygga en osund konkurrens och kriminalitet på byggarbetsplatserna, säger Anders Nordstrand.