Boverket har gjort en genomgång av samtliga kommuner som i dag har en stödnivå på 4 800 kronor per kvadratmeter boarea. Syftet var att undersöka om någon av kommunerna har haft en befolkningsökning med sammantaget minst fem procent under de senaste tre till fem åren.

Det statliga investeringsstödet är nämligen utformat så att kommuner med en hög och varaktig befolkningstillväxt får ett högre stödbelopp.

20 procents högre stöd

Boverket fann vid genomgången 34 kommuner i gruppen med en befolkningstillväxt över fem procent. De flyttas nu upp till regionen med stödnivån 5 800 kronor per kvadratmeter boarea.

Det innebär att nyproducerade lägenheter i dessa kommuner får cirka 20 procent mer i stöd än tidigare.

Höjd normhyra

Det betyder också att den högsta tillåtna normhyran, det vill säga hyresnivån för en trerumslägenhet på 77 kvadratmeter, höjs med 100 kronor till 1 450 kronor per kvadratmeter för de berörda kommunerna.

Ändringen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2018 och berör 35 av SABOs medlemsföretag. Du hittar vilka kommuner som flyttas upp via länken nedan.