Kronofogden jobbar sen flera år aktivt med att förebygga avhysningar. Myndigheten har inom ramen för sin förebyggande verksamhet tagit fram ett nytt metodstöd om detta.

Metodstödet innehåller flera exempel på rutiner och processbeskrivningar om hur kommuner och allmännyttiga bostadsbolag arbetar och samarbetar för att motverka avhysningar som främst beror på obetalda hyror. Att bostadsföretagen har en egen policy och rutiner är en förutsättning för att etablera en lokal samverkan med kommunen, både med socialtjänsten och budget- och skuldrådgivningsverksamheten.

Det främsta syftet med rapporten är att visa hur viktigt ett kontinuerligt lokalt samarbete är för att förebygga vräkningar. Statistik från Kronofogden och Socialstyrelsen visar antalet avhysningar har minskat starkt under senare år.

Sex hyresvärdar, alla är allmännyttiga bostadsföretag, beskriver i rapporten själva hur de arbetar när hyresgäster har obetalda hyror och hur de samarbetar med kommunen.  De sex företagen är Timråbo, Solatum Hus & Hem i Sollefteå, Bostaden i Umeå, Väsbyhem, Mimer i Västerås och MKB i Malmö.