Vartannat år delar SABO ut ett hållbarhetspris. I år är det dags igen och temat är innovationer för minskad klimatpåverkan.

– Det kan handla om allt från nya strategier, upphandlingsformer, utbildningar eller samarbeten till tekniska innovationer, säger Karl Törnmarck.

Det är ingen tillfällighet att tyngdpunkten i årets hållbarhetspris rör klimatet.

– FN:s klimatpanel är i sin senaste rapport tydliga med att vi bara har lite mer än ett decennium på oss att minska våra utsläpp om vi ska undvika global uppvärmning med helt katastrofala konsekvenser, säger Karl Törnmarck.

– Och i allmännyttan görs det massa bra projekt och åtgärder för att minska klimatpåverkan som både kan inspirera och kopieras av andra bostadsföretag.

Tävlingsbidraget ska falla inom ramarna för något av de tre fokusområdena inom Allmännyttans klimatinitiativ, nämligen effekttoppar och förnybar energi, krav på leverantörer eller klimatsmart boende.

Fyra kriterier

Tävlingsbidragen bedöms enligt fyra kriterier:

  • En god förebild/inspirerande.
  • Kan genomföras även av andra företag.
  • Bidrar till hållbar utveckling.
  • Mätbara resultat.

– Såväl små som stora exempel är intressanta att lyfta fram, betonar Karl Törnmarck.

Delas ut i Lund

Hållbarhetspriset delas ut under Klimat- och energikicken i Lund den 19–20 November.

– Eftersom det handlar om hållbarhet finns det inget fysiskt pris, utan priset består helt och hållet av äran. Men den äran är desto större!

Namnkunnig jury

Juryn som bedömer tävlingsbidragen består av Magnus Ulaner (miljöchef på HSB), Birgitta Govén (energi- och hållbarhetsexpert på Sveriges Byggindustrier), Gabriella Castegren (energiexpert på SABO) och Therese Rydstedt (snart klimatexpert hos Stockholms stad).

Syftet med priset är att stärka allmännyttans konkurrenskraft genom att sprida goda exempel på hur bostadsföretagen bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan.

Sista ansökningsdag är den 31 juli 2019. Läs mer här om hur man söker till tävlingen.