Klimatdialogen startade 2019 och är ett tillägg till Prisdialogen, som är en modell för lokal dialog och central prövning av fjärrvärmeprisändringar. De fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen kan genom Klimatdialogen samverka med sina kunder kring lokalt klimat- och miljöarbete. Andra aktörer – som exempelvis bränsleleverantörer, elnätsbolag och vatten- och avloppsbolag  – kan eventuellt också delta.

Klimatdialogen har sedan tidigare sju medlemmar: Växjö Energi, Jönköping Energi, Mölndal Energi, Sundsvall Energi, Telge Nät, Öresundskraft och Tekniska Verken i Linköping (medlemskap för både Katrineholm och Linköping).

”Bra samarbete är avgörande”

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades alltså även E.ON Energilösningar i Norrköping medlemskap.

– Att E.ON har ett bra samarbete med kunder och kommunen är avgörande för att vi ska kunna genomföra klimat- och energiomställningen. Det är tillsammans som vi visar vägen mot ett hållbart Norrköping 2030, säger Carl Hylander, affärschef E.ON Norrköping.