Med tävlingen Bästa klimatinitiativen 2023 vill Sveriges Allmännytta lyfta fram framgångsrika exempel på hur bostadsbolag kan bidra till en miljömässigt mer hållbar utveckling.

– Det visade sig att kommunikation, humor och lite tävling är ett vinnande koncept för att åstadkomma hållbar beteendeförändring! Tusen tack för att ni uppmärksammat Bostadsbolagets kampanj #waterhack genom att tilldela oss vinsten, säger Oskar Scheiene, energi- och miljöchef på Bostadsbolaget.

Även positivt för ekonomin

Att spara vatten är inte bara en viktig insats för att hushålla med vårt viktigaste livsmedel utan har även positiva effekter på den ekonomiska hållbarheten, särskilt i tider av kostnadsökningar.

– Som svar på effekterna av ett förändrat klimat som tydligt påverkar vår värld har Bostadsbolaget, en allmännyttig bostadsaktör, intensifierat sina insatser för att främja hållbarhet i det dagliga arbetet, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Stolta över hyresgästerna

Bostadsbolaget har inte bara fokuserat på interna åtgärder, utan även engagerat sina cirka 50 000 hyresgäster i en gemensam strävan mot en hållbar framtid. Genom att implementera vattenbesparande åtgärder i sitt dagliga arbete har Bostadsbolaget både bidragit till att minska det egna resursuttaget, och även inspirerat och medvetandegjort sina hyresgäster om vikten av att agera hållbart.

– Vi är jättestolta över våra hyresgäster som sparade miljontals liter vatten genom att ändra sina vanor. Pengarna vi sparar kan istället användas till investeringar i våra fastigheter och boendemiljöer, vilket kommer hyresgästerna tillgodo. Så till våra branschkollegor säger vi:  Tveka inte att haka på #waterhack! säger Oskar Scheiene.

I kategorin små och mellanstora bolag utsågs Sjöbohem till vinnare.
Läs mer om det här.