Enligt Boverkets långsiktiga byggbehovsberäkning behöver cirka 60 000 bostäder tillkomma per år fram till 2030.

– Under 2022 färdigställs cirka 61 000 bostäder. Det är den högsta nivån på 30 år, men endast marginellt fler än det långsiktiga byggbehovet, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker vid Boverket i ett pressmeddelande.

Antalet påbörjande hyresrätter ökar med 10 procent

Under 2021 ökar antalet påbörjade bostäder markant i Stormalmö och utanför storstadsområdena. Totalt i landet ökar antalet påbörjade småhus med cirka 25 procent i år medan bostadsrätter i flerbostadshus ökar med cirka 15 procent. Antalet påbörjade hyresrätter ökar med cirka 10 procent, och utgör nära hälften av produktionen.

 Med en ständigt ökande prisbild av byggandet är det något förvånande att bostadsbyggandet ökar. Det kan eventuellt finnas en eftersläpning av effekterna från de brant ökande världsmarknadspriserna på bland annat trävaror, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta . 

Utbudet 2022 mycket svårbedömt

Byggtakten under 2022 är dock svårbedömd enligt Boverket. En stigande global efterfrågan på material och försenade leveranser för vissa insatsvaror, tillsammans med en osäkerhet kring tillgången på cement, ger en osäkerhet kring både byggstarter och färdigställanden. Den beslutade avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder förväntas påverka hyresrättsbyggandet framöver.

– Investeringsstödet kan på en del orter vara den avgörande faktorn för att bygga nytt och vi är kritiska till att det avvecklas med så kort varsel, säger Jonas Högset.

60 000 bostäder behövs fram till 2030

Med den bostadssituation Sverige har i dag och för att möta den framtida befolkningsutvecklingen behöver det tillkomma cirka 60 000 nya bostäder per år fram till 2030. Nära tre fjärdedelar av byggbehovet finns i de tre storstadsregionerna.

Prognos för antalet påbörjade bostäder, december 2021 2020 2021p 2022p
Nybyggnad
  Flerbostadshus 43800 48500 48000
    Bostadsrätt 15100 17500 19500
    Hyresrätt 28400 30500 28000
    Äganderätt 200 500 500
  Småhus 11000 14000 15000
Total nybyggnad 54800 62500 63000
Nettotillskott genom ombyggnad 2100 3500 3500
Totalt påbörjade bostäder 56900 66000 66500

Källa: Boverket