Allt fler tjänster kopplade till våra bostäder är numera digitala och utvecklingen går snabbt. Befintliga tjänster kan gå från analog till digital, exempelvis information till hyresgästerna eller digitala lås i stället för traditionell nyckelhantering.

Dessutom kan helt nya tjänster tas fram och nya beteenden skapas om fastighetsägarna investerar i digital infrastruktur som trådlös inomhustäckning, fiber och bredband, digitala lås samt kameror och sensorer. Det gör det möjligt att jobba hemifrån, erbjuda digitala vård- och omsorgstjänster och flexibla mobilitetstjänster. Det kan också möjliggöra att samhällstjänster, såsom skolan, fungerar även på distans.

Följa utvecklingen inom digitalisering

– Hyresrätten är en attraktiv boendeform där många vill bo. Därför känns det rätt i tiden att vi, bostadsmarknadens parter, inleder en gemensam trendspaning. Vi vill gärna vara en del i att skapa mervärden för att öka trivseln och nöjdheten för hyresgästers boende och närmiljö. I det ligger att hitta lösningar som kan underlätta boendet för landets 3 miljoner hyresgäster och säkerställa att de har rimliga kostnader, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Det gemensamma forumet ska följa utvecklingen inom digitaliseringsområdet, utreda möjliga finansieringslösningar av olika digitaliseringsåtgärder samt utreda olika former av ramavtal. Det ska också ge parterna vägledning i hur utvecklingen av digitala tjänster ska hanteras inom ramen för bruksvärdessystemet. Arbetet ska starta under året.

Mer än en bostad

– Dagens lägenheter går alltmer mot att vara mer än en bostad. Allt fler arbetar delvis hemifrån och det kan också vara en arbetsplats för hemtjänst och hemsjukvård, där digitala lösningar kan underlätta för både vårdgivare och för den som behöver vård. Därför är det viktigt att vi samverkar för att ta fram morgondagens digitala lösningar, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

– Hyresgäster förväntar sig samma tillgång till digitala tjänster som de som bor i bostadsrätt eller villa. Den snabba utvecklingen av nya digitala tjänster kommer sannolikt kräva ytterligare investeringar i infrastruktur och det är därför viktigt att skapa långsiktigt hållbara finansieringslösningar för att hyresvärdar ska kunna fortsätta arbete med att digitalisera hyresrätten, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige.

Forumet är ett resultat från en av arbetsgrupperna som tillsats inom ramen för samtalen kring hyressättning mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.