För att minska risken för fallande bostads­investeringar, färre byggda bostäder och minskad sysselsättning inom byggbranschen föreslår regeringen en förstärkning av investeringsstödet under kommande år.

Ramen för stödet höjs från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021. Anslaget ökas sedan med 1,1 miljarder kronor 2022 och med 1,9 miljarder kronor 2023.

Dämpa konjunkturnedgång

Genom att stimulera bostadsbyggandet kan konjunkturnedgången dämpas, menar regeringen.

”Bostadsbristen är stor, särskilt stort är behovet av hyresbostäder som fler hushåll har möjlighet att betala. Byggbranschen är mycket konjunkturkänslig. Osäkerheten om pandemins fortsatta utveckling och hur snabbt ekonomin kommer att återhämta sig bedöms hålla tillbaka bostadsbyggandet, som väntas sjunka under 2020”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta, gläds åt det stärkta investeringsstödet.

– Det är bra att regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att stödet ska höjas. Det innebär att fler bostäder kan byggas med hyror som gör att fler har möjlighet att efterfråga dem.

Balanserade villkor behövs

Ett ökat byggande skapar också arbetstillfällen och bidrar till en omstart efter corona-krisen, anser Jörgen Mark-Nielsen.

– Men på sikt behövs balanserade ekonomiska villkor mellan alla upplåtelseformer, betonar han.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sedan investeringsstödet infördes 2016 har drygt 12 miljarder kronor beviljats för cirka 35 800 bostäder i hela landet.