Nästa år ska Försäkringskassan tilldelas 6 miljoner kronor för att påbörja förberedelserna inför införandet av månadsuppgifter som nya inkomstunderlag för bostadsbidrag och betalningsskyldighet för underhållsstöd.

– Med månadsuppgifter sker en kontinuerlig avstämning mot inkomsten, vilket avsevärt minskar hushållets risk att drabbas av betydande återbetalningskrav. Reformen är ett litet bidrag till en socialt hållbar bostadsförsörjning, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Ska bli lätt att göra rätt

Under förra året blev cirka 79 000 hushåll återbetalningsskyldiga i samband med avstämningen av det slutliga bostadsbidraget.

Enligt Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS-utredningen) var knappt 58 000 frånlevande föräldrar betalningsskyldiga för underhållsstöd i december 2020. Nästan 35 000 av dessa, eller drygt 60 procent, hade en skuld.

– Det ska vara lätt att göra rätt och genom att införa månadsrapportering kan risken för återkrav inom bostadsbidraget minska med så mycket som 90 procent, kommenterar äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Detta är viktigt för att barnfamiljer med bostadsbidrag ska få rätt belopp från början, betonar hon i ett pressmeddelande.

– Dessutom innebär ändringen att det blir lättare för staten att hindra personer från att tillskansa sig bidrag på felaktiga grunder. Bidrag ska gå till de hushåll som verkligen behöver ekonomiskt stöd, säger Anna Tenje.

Förslaget innebär att underlaget för bostadsbidrag ska baseras på aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i form av uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (så kallade månadsuppgifter).

Högre nivåer krävs

Men även om de föreslagna förändringarna är bra så räcker det inte, enligt Jörgen Mark-Nielsen – det behövs även andra förändringar.

– Bostadsbidragets värde har under flera års tid urholkats i förhållande till hyresutvecklingen, samtidigt som målgruppen har begränsats kraftigt. Därför behöver utformningen av bostadsbidraget ses över så att det passar dagens olika hushåll.

– Nivåerna behöver också höjas så att de står i rimlig relation till dagens boendekostnader och därefter indexeras, säger Jörgen-Mark Nielsen.