– Utvecklingen är fortsatt mycket bekymmersam för bostadsbyggandet och inte minst är de ökande byggmaterialkostnaderna problematiska, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

I somras släppte Sveriges Allmännytta marknadsrapporten Allmännyttan och bostadsbyggandet som bland annat visade att byggpriserna måste bli lägre om byggandet av hyresrätter till rimlig hyra ska kunna öka.

– Under hösten kunde vi se att kostnadsutvecklingen begränsat var och hur mycket det går att bygga, och varnade redan då för att såväl nybyggnation som renoveringsprojekt och underhåll riskerar att stoppas eller skjutas på framtiden, säger Jonas Högset.

Kraftigt ökade byggmaterialkostnader

Enligt SCB:s senaste statistik så steg byggmaterialkostnaderna med 17,2 procent mellan december 2020 och december 2021. Ökningen har berott på råvarubrist samt global efterfrågan. Trävaror och armeringsstål steg med 75,8 respektive 58,8 procent under samma period. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 39,8 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

– Vi har kämpat många år med att vända den negativa trenden med höga byggkostnader. Våra Kombohus är ett exempel på att det går att bygga kostnadseffektivt, men ska våra medlemsföretag fortsatt kunna bygga och renovera, behövs fler åtgärder.

– Vi uppmanar återigen regeringen att undanta allmännyttan från lagen om offentlig upphandling (LOU), då skulle potentiellt tio procent kunna sparas när det byggs nytt. Det skulle underlätta mot bakgrund av det senaste årets ohållbara prisutveckling, avslutar Jonas Högset.