Danmarks folketing har antagit en lag om ett tak för hyreshöjningar på fyra procent årligen. Taket ska gälla de kommande två åren och omfattar ca 160 000 lägenheter som hyrs ut av privata hyresvärdar som använder nettoprisindexering. Läs mer hyreshöjningstaket här.

Man inför även nya bokföringsregler för att förhindra en stor höjning för hyresgästerna som bor i landets motsvarighet till allmännyttan, vilken omfattar ca 560 000 lägenheter. Danska allmännyttiga bostäder är ideella utan vinstsyfte, vilket innebär självkostnadshyra, det vill säga hyra baserad på kalkylerade egna kostnader för bland annat ekonomi, skatter, drift, avsättningar för underhåll och renoveringar. Men med nettoprisindexstigningar, på till exempel 9,1 procent i augusti, skulle det enligt några bostadsbolag innebära hyreshöjningar på mellan 6 till 13 procent om inte dessa förändringar i bokföringsreglerna införts.

I dag är reglerna för den danska allmännyttan att kapitalförluster bokförs i de enskilda bostadsbolagens konton, vilket får direkta konsekvenser för de boendes hyra. Men den danska bostads- och planeringsmyndigheten har utfärdat en order, nr 1247, av den 5 september 2022 om ändring av verkställande ordern om drift av allmännyttiga bostäder i samband med ändrad redovisning av kapitalförluster och kapitalvinster på värdepappersinnehav i offentliga bostadsföretag.

Beslutet om nya bokföringsregler innebär att allmännyttans hyresgäster i Danmark slipper en extraräkning på ca en miljard under 2023 enligt BL som är Danmarks motsvarighet till Sveriges Allmännytta. Läs även BL:s nyhet om nya reglerna.