De sju hyresgästerna får inga egna kompletta lägenheter, som i exempelvis kollektivhus, men däremot individuella sovrum och badrum. Resten av bostadsytan delas med de andra hyresgästerna – vilket således både förutsätter och främjar umgänge.

Från början var tanken att rikta sig till äldre kvinnor som vill flytta till en tillgänglig bostad med rimlig hyra. Konceptet – som kallas Max 4 Lax, anspelandes på månadshyror om högst 4 000 kronor – har arbetats fram av  arkitektbyrån Theory Into Practice, och därefter utvecklats vidare i samverkan med flera parter och med bidrag från innovationsmyndigheten Vinnova.

Hyran i Uppsalahems delningsbostäder kommer sannolikt att bli något högre, framför allt för att hyresgästerna där får egna badrum.

Många glada telefonsamtal

Porträttbild på kvinna som ler och ser rakt in i kameran.Ett annat viktigt syfte är att minska den ofrivilliga ensamheten.

– Många har ringt till mig och varit oerhört glada. En av dem sa: ”Det här är fantastiskt! Jag är 90 år och det är precis så här jag vill bo nu på ålderns höst”, berättar Monica Axelsson, fastighetsstrateg på Uppsalahem som medverkar på Sveriges Allmännyttas konferens Hemma hos allmännyttan (se nedan).

Uppsalabornas intresse för delningsboende har undersökts av ett analysföretag, som bedömer att efterfrågan bör vara tillräcklig för åtminstone två delningsboenden.

– Så därför vågar vi nu satsa på att bygga så mycket, det vill säga för 14 hyresgäster totalt, säger Monica Axelsson.

Inlåsningsrisk i äldre lägenheter

De befintliga lägenheterna i bostadsbolagens bestånd har oftast en lägre hyra än nybyggda, men saknar i många fall hiss och badrum som fungerar bra för personer med rörelsehinder.

– Och då kan det bli en inlåsningseffekt, om de äldre inte har råd att flytta. Men genom att dela på ytor så kan de få tillgång till en kvalitativ och tillgänglig bostad till en rimlig hyra, samtidigt som deras tidigare bostäder kan frigöras för bostadsmarknaden.

Uppdrag: bostäder för alla

Monica Axelsson betonar att de flesta äldre invånare bor bra, eller har tillräckligt god ekonomi för att flytta till en mer anpassad, ”vanlig” bostad.

– Men det finns en liten grupp som inte har råd med det och som inte får glömmas bort. De måste ju förstås också ha någonstans att bo. Vårt uppdrag på Uppsalahem är ju att erbjuda bostäder för alla grupper. Och delning tror jag kan vara en möjlighet som ligger i tiden, inte minst för klimatets skull, framhåller hon.

Även till män och yngre

De delningsbostäder som Uppsalahem nu projekterar – med mål att genomföra en upphandling till hösten – kommer att erbjudas även till män. Dels för att den tidigare skissade kvinnoinriktningen riskerade att strida mot diskrimineringsregelverket, dels för att det nu blir individuella badrum.

– Om man får eget badrum kanske man är mer beredd att dela resten av bostaden med både kvinnor och män, menar Monica Axelsson.

I samma hus som de två delningsbostäderna för äldre planeras även för delningsbostäder riktade mot unga vuxna eller studenter.

– Och om det här slår väl ut – ja då kanske vi testar det i fler av våra nyproduktionsprojekt. Delning av ytor skulle till exempel kunna vara en lösning på de problem som finns med trångboddhet och begränsad betalningsförmåga, säger Monica Axelsson.