– Vår resa mot en fossilfri allmännytta 2030 med 30 procent mindre energianvändning har börjat på allvar. Att minska klimatpåverkan är en ödesfråga och inom allmännyttan pratar vi inte bara om det, utan vi ställer om på riktigt. Handlingskraften i allmännyttans hållbarhetsarbete är imponerande, säger Anders Nordström, vd på Sveriges Allmännytta.

Över 1 000 personer har under året som gått deltagit på startträffar, fokusträffar, workshoppar och konferenser.

– Klimatinitiativet har fått en fantastisk start. Kunskapshöjningen har varit stor och flera projekt som kommer minska klimatutsläppen har påbörjats, berättar Gabriella Castegren, klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

– Och både på hemsidan, i tidningen Allmännyttan och i nyhetsbreven delar vi med oss av alla goda exempel på vad som görs runt om i landet. Det inspirerar fler att göra ännu mer, säger hon.

Producerar förnybar el

Allmännyttans företag är både delägare och andelsägare i anläggningar som producerar förnybar sol- och vindel. Sammanlagt produceras cirka 135 gigawattimmar (GWh), enligt statistik som bostadsföretagen rapporterar till Klimatinitiativet.

Det motsvarar elanvändningen i ungefär 58 500 lägenheter – vilket skulle kunna översättas till 117 000 personers förbrukning av el under ett år.*

60 företag har både fossila och ickefossila drivmedel.

– De har alltså gjort aktiva val att använda fossilfria bränslen i sina bilar och arbetsmaskiner med exempelvis HVO, alkylatbensin, biodiesel, biogas eller naturgas, säger Gabriella Castegren.

Utveckla metod och mätetal

Under 2020 fortsätter arbetet med fokusträffar, kunskapsdagar och Klimat- och Energikicken.

– Engagemanget är stort hos alla som varit på start- och fokusträffarna vi haft i Stockholm Göteborg, Malmö och Umeå och vi har haft bra diskussioner om hur vi kan arbeta mot våra mål, säger Anders Nordstrand.

Två av de större projekten inom Klimatinitiativet kommer avslutas under nästa år och resultaten kommer att kunna användas som goda exempel. (Projekten Klimatkrav till rimlig kostnad och Energiåtgärder för bästa klimatnytta.)

– Vi kommer också att utveckla klimatberäkningsmetoden och mätetal för att kunna visa tydligare vilken skillnad vi gör. Resan mot att bli fossilfria har bara börjat och det finns stor potential för alla 176 företagen att nå målen, säger Gabriella Castegren.

­Här är bostadsbolagen som vill vara fossilfria 2020:

Eidar i Trollhättan
Eslövs Bostads AB
Kristianstadsbyggen
Kalmarhem
KKB Fastigheter
Lunds Kommuns Fastighets AB
Perstorps Bostäder
Salabostäder
Skurupshem
Trelleborgshem
Växjöbostäder
Ystadbostäder
Ängelholmshem
Östersundshem

Mer statistik från Allmännyttans klimatinitiativ:

  • 21 allmännyttiga bostadsföretag producerar 126 GWh el i egen eller andelsägd vindkraft.
  • 69 allmännyttiga bostadsföretag producerar 8 GWh el i andelsägd solcellspark eller i egen solcellsanläggning.
  • Av elen som produceras i egna solceller används cirka 5 GWh för eget bruk eller av hyresgästerna och cirka 3 GWh skickas ut på elnätet.
  • 110 allmännyttiga bostadsföretag har inga egna värmepannor eller är fossilbränselfria i de som finns.

* En snittlägenhet i Nils Holgersson-undersökningen använder 2300 kilowattimmar hushållsel per år.
* Enligt statistik från SCB bor det i snitt två personer i hyresrättslägenheter i Sverige.