Allmännyttans energisparkampanj

Allmännyttans energisparkampanj löpte under cirka tre år med start hösten 2012. Den initierades av de medlemsföretag som då ingick i det så kallade Skåneinitiativet. Målet: att involvera hyresgästerna i energispararbetet – och samtidigt höja kunskapsnivån. Över 150 medlemsföretag anslöt sig till initiativet!

Arbetet stöttades av oss på Sveriges Allmännytta genom ett kampanjkit och kampanjstöd som gjorde det enkelt att delta och genomföra olika lokala aktiviteter. Kampanjen delades upp i flera steg under 2012–2014. Fokus flyttades från varmvattenförbrukning till belysning och vidare till spartips för tvättstugan, för att sedan övergå i det allmänna, löpande energispararbetet.

Fortfarande aktuell – ta del av tips och produkter
Material från kampanjen är fortfarande aktuell eftersom den innehåller konkreta tips till boende, men även material som kan användas internt. Den har ett lättsamt och delvis humoristiskt tilltal och uppmuntrar till små energisparande steg, inte en helt förändrad livsstil. Det ska kännas lätt att vara med och spara energi!

Längst ner på den här sidan kan du hitta och ladda ner filmer med Harry Bengtsson som du får använda.

Energiresan - sex goda exempel på energieffektivisering

I filmerna visas lyckade exempel på åtgärder som våra medlemsföretag runtom i Sverige genomfört för att energieffektivisera sina fastigheter. Filmerna kompletteras av broschyren Energiresan.

Energieffektivisering i tvättstugor

Tillsammans med Örebrobostäder har vi tagit fram en kort film om energibesparingar i en tvättstuga i ett flerbostadshus. Se vilka åtgärder som gjordes, vilken effekt det gav och vad det kostade.

Energijakt – en praktisk vägledning om energibesparing

Få tips om små men lönsamma energibesparingsåtgärder. De brister som upptäcks kan ofta åtgärdas av den egna personalen. Det är bara att ta på sig de kritiska energiglasögonen och gå ut på jakt…

Filmerna kompletteras av broschyren Energijakt – en praktisk vägledning om energibesparing.