– Varje medlemsland ska ta fram en plan för att bostadsbeståndets samlade medelvärde ska uppnå en prestanda som motsvarar nybyggnadsenergiprestanda, säger Björn Berggren.

Energirenoveringskraven

Utöver att man ska utgå från bostadsbeståndets medelvärde så är man, i trilogerna, även överens om att mer än hälften av energibesparingarna (55 %) ska uppnås genom energirenovering av de sämsta byggnaderna (definierat som 43 %).

– Det är positivt att man enats om denna väg framåt, säger Berggren.

Ursprungsförslaget, som hade en mer detaljerad tidplan kopplat till byggnaders energiklasser, riskerade att skapa oönskade tröskeleffekter och tvinga fram ej hållbar energirenovering.

– Samtidigt finns det såklart en baksida, fortsätter Berggren, med denna utformning ser jag en större utmaning i att få en tydlig svensk lagstiftning och drivkraft eftersom det blir svårare att vara tydlig avseende tidplan.

Harmoniseringen av energiklasser ser ut att utgå helt och giltighetstiden för energideklarationer (10 år) kommer att fortsätta gälla.

– Vi kommer även bjuda in fler medlemmar till möjligheten att få en företagsunik rapport. Inbjudan skickas ut till alla medlemmars vd som inte tackade ja i första omgången. Är du vd; håll utkik i din e-post. Är du inte vd; påminn din vd, uppmanar Björn Berggren.

Du kan läsa mer om Sveriges Allmännyttas analys här och en fördjupad krönika här.