Det är fjärde året i rad som lyfter SABO fram renoveringsprojekt, och inför årets tävling fick juryn in sex bidrag.

– Jag hoppas att dessa projekt ska inspirera andra bolag till lyckade renoveringar, säger Stefan Björling, jurymedlem och renoveringsexpert på SABO.

– Alla inlämnade bidrag höll mycket hög klass. Det var en tuff uppgift för juryn att utse både hedersomnämnanden och vinnaren.

Juryns val föll alltså slutligen på Familjebostäder i Göteborg för förnyelsen på Tellusgatan i Bergsjön. Priset delades ut på SABOs Fastighetsdagar i Skövde.

Juryns motivering
De tre hållbarhetsaspekterna; ekologisk, ekonomisk och social har beaktats i samband med renovering av områdets ikonbyggnad. Det konstnärliga har också fått ett fokus genom att hyresgäster bidragit till riktningen för den konstnärliga utsmyckningen i området. Företaget har gjort långsiktiga och hållbara teknikval, till exempel cykelpark och solceller. Noggrant förarbete och dialog med alla intressenter i ett utsatt område har resulterat i uttrycket: En renovering som inte bara syns fysiskt utan är ett ställningstagande för hela området.

Samma företag, Familjebostäder i Göteborg, fick även ett hedersomnämnande för sitt tävlingsbidrag Tillgänglighetsanpassad förnyelse i Högsbo.

Ett hedersomnämnande gick också till Askersundsbostäder för sitt bidrag Fågelvägen.

Juryns medlemmar

Jan Borgbrant, professor emeritus, Luleå tekniska universitet (ordförande)
Anna-Klara Aspegren, kommunikationsstrateg, Svensk Byggtjänst
Anneli Kouthoofd, vd, Byggmaterialindustrierna
Björn Gustavsson, styrelseledamot, Renoveringscentrum
Helena Lennartsson, branschutvecklare, Byggherrarna
Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling, Hyresgästföreningen
Tord af Klintberg, forskare, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm
Ulf Lindblom, affärschef, HBV
Stefan Björling, renoveringsexpert, SABO (tävlingssekreterare)