För femte året i rad lyfter Sveriges Allmännytta fram årets bästa renoveringsprojekt. Priset, som delades ut under måndagskvällen på Fastighetsdagarna i Göteborg, gick till det allmännyttiga bostadsföretaget Förbo för projektet Säteriet.

– Vi är superglada och grymt stolta över detta, säger Marie Keidser von Heijne, HR- och kommunikationschef på Förbo.

Sveriges Allmännytta vill sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt. Därför anordnas årligen en tävling med syftet att hitta goda exempel på renovering. Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt. I år deltog totalt tio företag i tävlingen.

– Det är otroligt kul att alla dessa allmännyttiga medlemmar så generöst delar med sig av sina projekt. Alla projekt i årets tävling kunde varit vinnare i tävlingen, och samtidigt är de alla vinnare då de presterat bra och fina projekt säger Stefan Björling, jurymedlem och renoveringsexpert på Sveriges Allmännytta.

Han hoppas att projekten ska inspirera andra bolag till lyckade renoveringar.

Behållit sjöstensfasad

Säteriet ligger i utkanten av Mölnlycke och Förbos största bostadsområde med drygt 730 lägenheter, byggt under miljonprogramsåren.

Renoveringen omfattade bland annat badrum och stammar, nytt ventilationssystem och byte av fasader och balkongfronter.

– För oss har det varit viktigt att ta vara på de stora kvaliteter som finns i området, lyfta fram det som är fint och det som man kanske inte alltid tänker på i vardagen. Att behålla den tidstypiska sjöstensfasaden är ett sådant exempel, säger Peter Granstedt, vd på Förbo.

Dialog med hyresgästerna

Även utemiljön har gjorts om, med nya bord och bänkar, cykelparkeringar under tak, plantering av nya växter och träd – och förra året invigdes en ny stor aktivitetspark i anslutning till området. Hyresgästerna som bor i markplan i loftgångshusen har fått en egen privat trädgård.

– En viktig anledning till det framgångsrika arbetet har varit kommunikationen med våra hyresgäster. Förutom återkommande enkäter och informationsblad har vi haft en referensgrupp med redan från start. Dessutom har vi en ombyggnadssamordnare som jobbar med renoveringen på heltid, säger Peter Granstedt.

Juryns motiveringar:

Vinnaren
Förbo: Säteriet i ny kostym – Nedergårdarna, Mölnlycke

”Med välbeprövade metoder anpassade till projektet har området i god förvaltningsanda genomgått en varsam renovering. Området har nått nya höjder genom bevarande av de arkitektoniska värdena, kloka materialval och skapande av attraktiva utemiljöer. Fastighetsägaren har utgått från de boendes behov och i kombination med estetik fokuserat på effektiv förvaltning. Ett framgångsrikt projekt som kan inspirera många.”

Överst: Vinnaren Säteriet (Förbo). Hedersomnämnanden: Kvarteret Karmen (nederst till vänster) och Eddan/Linero (nederst till höger).

Hedersomnämnande
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF): Eddan – Del av stadsutvecklingen Linero

”Med stort engagemang och stöd i forskning har renoverings- och stadsutvecklingsprojektet genomförts. Företaget har nått syftet att skapa en ny identitet för området. Företaget har tagit ansvar för goda materialval, genomtänkta lösningar för energieffektivisering samt skapat en känsla av trygghet och trivsel. Det ger framgångsfaktorer för en långsiktig hållbar förvaltning.”

Hedersomnämnande
ÖrebroBostäder: Kvarteret Karmen – Ett genuint tegelkvarter i ny kostym

”Ett framtidsprojekt som lyfter både boende, området och stadsdelen. Den här typen av projekt inspirerar andra att våga och vilja satsa det där extra vi behöver för att bygg- och bostadsbranschen ska utvecklas. En stor investering som likt ringar på vattnet kan sprida sig och leda till såväl sänkta kostnader som väl inarbetade testade lösningar.”

Läs mer om tävlingen och tidigare vinnare här och nedan.

Juryn i renoveringstävlingen:

Jan Borgbrant, professor emeritus, Luleå tekniska universitet (ordförande)
Stefan Björling, renoveringsexpert Sveriges Allmännytta (tävlingssekreterare)
Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna
Björn E Gustafsson, Nationellt renoveringscentrum
Ulf Lindblom, HBV
Helena Lennartsson, Byggherrarna Sverige
Anna-Klara Aspegren, Informationscentrum för hållbart byggande
Kenneth Berglund, Hyresgästföreningen
Tord af Klintberg, Kungliga tekniska högskolan