Grundtanken i Bostad först är att människor behöver trygga bostäder för att kunna ta itu med sina andra problem, som missbruk och psykisk ohälsa. Utöver en lägenhet erbjuds de samtidigt ett omfattande socialt stöd, oftast från kommunen.

Helsingborgshem började lämna lägenheter till kommunens Bostad först-verksamhet redan 2010.

– Då gick det väldigt bra. Vi hade en kvarboendegrad på ungefär 80 procent under flera års tid och vi brukade lyftas som ett väldigt lyckat exempel. Och så var det under ganska många år, säger Louise Liedholm, som är chef för bosocial samordning och juridik.

Allt fler störningar

Men för några år sedan började det komma allt fler störningar från de senast lämnade lägenheterna.

– Det skapade en massa otrygghet och oro för grannarna, och de som orsakade störningarna ville inte ens släppa in boendestödjarna från Bostad först-teamet, berättar hon.

De personerna fick därför så småningom flytta från sina lägenheter.

– Men det var en lång process och vi behövde även jobba för att återta grannarnas förtroende. De hade blivit väldigt rädda och oroliga av allt stök och spring, kopplat till missbruk, stölder i källarförråd och annat.

Problemen ledde fram till ett radikalt beslut.

– Vi valde att sätta stopp och pausa tilldelningen av lägenheter till Bostad först. Då fick socialförvaltningen se över sina rutiner, se var det brast och vad de skulle göra annorlunda. Och de gjorde ett jättebra arbete! Vi har haft få störningar från dem som flyttat in sedan 2022.

Framgångsrik nystart

Louise Liedholm framhåller det goda samarbetet med kommunen som en mycket viktig del i att nystarten blivit så lyckad. Helsingborgshem och Bostad först-teamet har haft gemensamma kunskapsdagar och utbildningar, gemensamma inflyttningsbesök hos hyresgästerna, regelbundna inbokade avstämningar och därtill tätare kontakter vid behov.

– Det har gjort att vi har fått tillbaka förtroendet för varandra, och vi har också en gemensam handlingsplan för vad som ska göras om det inte funkar. Vi måste kunna lita på att de snabbt tar kontakt med hyresgästen och åker dit direkt om något hänt.

Möjligheten till sådana ingripanden minskar också arbetsbördan för Helsingborgshem.

– Vi har ju ett team som vi kan ringa till när det gäller Bostad först-lägenheterna, vilket verkligen är en av fördelarna. Den hjälpen har vi ju inte när våra andra hyresgäster stör, konstaterar Louise Liedholm.

Läs mer om Helsingborgshems arbete med Bostad först här

Läs Sveriges Allmännyttas marknadsrapport om Bostad först här