Regionalt var variationen större mellan upplåtelseformerna än vad siffrorna för riket visar. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter nästan lika, medan det i Stor-Malmö var cirka två tredjedelar hyresrätter och drygt en tredjedel bostadsrätter. Utanför storstadsområdena var cirka sju av tio nybyggda lägenheter hyresrätter.

Stor ökning av privata hyresrätter

– Vi konstaterar att hyresrätten är en efterfrågad boendeform och att det finns ett stort intresse för att bygga hyresrätter, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Inte minst syns ett stort intresse bland privata aktörer (övriga enskilda ägare i SCB:s statistik) för att bygga nya hyresrätter. 2019 färdigställdes 14 926 bostäder av gruppen enskilda ägare och 2020 färdigställdes 17 192 lägenheter, en ökning med 15 procent. Sett över en tioårsperiod så är ökningen ännu större – mer än 500 procent – eftersom det 2010 färdigställdes 2580 bostäder av privata fastighetsägare.

– Det är med andra ord lönsamt att bygga hyresrätter med nuvarande hyressättningssystem, fortsätter Jonas Högset.

Allmännyttans byggande tillbaka på 2017 års nivå

Allmännyttans byggande har minskat mellan 2019 och 2020, från 8 542 till 5 890 lägenheter, vilket är en minskning på drygt 30 procent.

– 2018 och 2019 färdigställdes ett större antal bostäder, ett resultat av den stora efterfrågan som fanns åren före. Det ser vi nu är att byggandet inom allmännyttan återgått till en nivå på cirka 6 000 bostäder om året, vilket är en mer normal nivå. Sveriges Allmännytta kommer att analysera närmare varför utvecklingen ser ut som den gör, säger Jonas Högset.

Färre lägenheter tillkom 2020

Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2020 uppgår till 54 134 lägenheter vilket är cirka 8 procent färre än året innan. Det var färre lägenheter som tillkom i flerbostadshus och fler i småhus. Nedbrutet på flerbostadshus, småhus samt ombyggnationer och ändrad användning ser det ut så här:

  • Under 2020 färdigställdes 38 906 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Detta är cirka 14 procent färre än året innan.
  • I småhus färdigställdes ytterligare 11 573 lägenheter vilket är 13 procent fler än under 2019.
  • Utöver detta så gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 655 lägenheter, vilket är ungefär 16 procent fler än under 2019. Ungefär 85 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter

Sett över landet, så färdigställdes färre lägenheter genom nybyggnad under 2020 än under året innan i 14 av landets 21 län. 59 procent av de färdigställda lägenheterna finns i de tre storstadsområdena.

Det byggs flest små lägenheter

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen – mer än var tredje lägenhet – som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. Även om de små lägenheter som färdigställdes har minskat mot förra året så är det dessa som det byggs flest av. Av de färdigställda bostäderna så är det 23 861 lägenheter med två rum eller mindre och 15 045 lägenheter med tre rum eller fler.