De fyra låghusen i kvarteret Hedvig var slitna, med anonyma fasader, dåliga energivärden och utemiljöer där folk sällan vistades. När det var dags för stambyte och renovering tog Svenska Bostäder tillfället i akt att göra en omdaning av hela kvarteret.

En ny detaljplan gjorde det möjligt att bygga på husen med två våningar, bygga ett nytt punkthus och dessutom cykelhus och miljöhus.

Först byggdes det nya punkthuset. Det kunde sedan användas som evakueringsboende för hyresgästerna medan låghusen byggdes om, ett i taget.

Behöll mycket i köken

I de gamla lägenheterna renoverades ytskikt, vitvaror byttes ut och ny el installerades.

– Men i köken försökte vi behålla så mycket som möjligt av det som var kvalitetsmässigt bra. Därför har de flesta kök bara målats om och försetts med tidstypiska beslag, berättar projektledaren Monica Staaf.

Fasaderna putsades om och de ursprungliga våningarna fick ny färg – varje huskropp fick varsin färg för att göra det lättare att orientera sig i kvarteret och ge mer spänning åt arkitekturen. Men alla påbyggnadsvåningar färgades vita, både för att hålla ihop kvarteret och för att synliggöra historien med en skillnad mellan gammalt och nytt.

Upplyst glasbur

De gamla husen saknade hiss. För att kunna få plats med hiss sattes smalhissar in i det befintliga trapphuset och sedan byggdes en glasbur utanpå fasaden.

– Glasburarna är upplysta på kvällarna och har gett området en helt ny gestaltning. Det blev faktiskt ett riktigt lyft.

I bottenvåningarna låg tidigare omoderna skyddsrum.

– De gick inte att sätta i stånd med rimliga åtgärder. Därför byggde vi i stället nya skyddsrum under odlingslotterna.

Skyddsrum blev bostäder

De gamla skyddsrummen byggdes om till sju nya små lägenheter.

Totalt sett gav ombyggnaden ett tillskott på 52 lägenheter – utan att behöva använda ny mark.

De gamla entréerna var inte tillgänglighetsanpassade, men efter ombyggnaden har alla hus fått tillgängliga entréer. De små och svåranvändbara balkongerna gjordes 60 centimeter djupare och även smålägenheterna på bottenvåningen fick balkonger.

Otrygg utemiljö lystes upp

Utemiljön upplevdes tidigare som otrygg, med mörka gator och en stor gård utan människor. Nu lyser glasburarna vid hissarna upp gata och gårdar när det är mörkt och gården har fått nya planteringar, lekplatser, grillplatser och en damm som samlar upp regnvatten.

Odlingslotterna rustades upp och fick tre upplysta glastrapphus som leder ner till de nya skyddsrummen. Odlingslotterna fördelas och sköts genom en förening hos hyresgästerna.

Så vad tycker hyresgästerna om upprustningen?

– Allra först var de flesta avogt inställda, man vill inte ha förändring och ingen vill en hyreshöjning. Det bildades en bostadsrättsförening, men man fick inte med sig tillräckligt många för att genomföra ett köp, berättar Monica Staaf.

Samråd varannan vecka

Sedan bildades en samrådsgrupp som träffades varannan vecka och diskuterade planlösningar, tillgänglighet, ventilation, gårdens utformning med mycket mera. Gruppen enades så småningom om en åtgärdslista, som blev underlag för förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Samtliga hyresgäster lämnade skriftliga godkännanden av renoveringsåtgärderna.

– Vi hade också en koordinator som tog hand om alla kontakter med hyresgästerna, besökte alla hyresgäster, förklarade hur allt skulle gå till, beställde flytthjälp och visade prover på tapeter, kakel med mera. Hon blev deras trygga punkt.

Efter varje återflytt har Svenska Bostäder gjort enkäter bland hyresgästerna.

– Vi har fått väldigt många positiva synpunkter. I princip är alla hyresgäster nöjda med hur det hela har skötts. Vi får hela tiden höra hur bra och fint det har blivit, säger Monica Staaf.

Hedersomnämnande

Ombyggnationen utsågs till en av finalisterna i Sveriges Allmännyttas tävling om Årets bästa renoveringsprojekt 2020 – och fick sedan juryns hedersomnämnande med följande motivering:

”En otrolig förändring som liknar födelsen av ett helt nytt område, där många nya lägenheter har tillskapats utan att ta ytterligare mark i anspråk. Fin hantering och respekt och förhållning till befintliga kvaliteter av de gamla husen höjer mervärdet. Fint med möjlighet till bevarande av de gamla köken. Smakfulla ombyggnationer av entréer och trapphus för ökad trygghet och trivsel och dessutom ett mycket fint lyft av gården för möten, odlingsplatser, miljörum och cykelrum.”

Produktionskostnad (exklusive moms)

Påbyggnad, 52 lägenheter:

96 miljoner kronor (nya våningar + ombyggda skyddsrum)

Ombyggnad, 108 lägenheter:

161 miljoner kronor (stambyte, FTX-ventilation, ny el, nya hissar, allmän helrenovering)

Inkluderar även kostnad för evakuering och flyttar.

Nyproduktion punkthus, 19 lägenheter:

33,5 miljoner kronor (färdigt 2015)

Hyran före och efter

Gamla lägenheter:

Medelhyra 923 kronor per kvm och år

Efter återflytt:

Medelhyra 1 348 kronor per kvm och år

Nyproducerade lägenheter:

1 550 kronor per kvm och år