Bland de närmare 200 bostadsföretag som har svarat på enkäten erbjuder 145 företag olika typer av sommarjobb, som utemiljöskötsel, städning, enklare målningsarbeten, administrativa arbetsuppgifter och lovaktiviteter för hyresgästernas barn. Totalt fick över 5 000 ungdomar sommarjobb genom de 145 bostadsbolagen under förra året.

– Förutom att ett sommarjobb för många innebär en första rad på sitt cv, bidrar den här typen av arbete också till tryggare och trivsammare boendemiljöer. Det ger stolthet både för arbetet och för området, säger Åsa Schelin.

­Både företagsnytta och samhällsnytta

Många framhåller i enkäten att sommarjobb och olika former av sommarpraktiker gynnar både samhället och det egna företaget:

  • ”Dels är det en viktig grogrund för framtida jobb, dels så gör de ett bra jobb. Och så sprider de vårt goda rykte som en bra arbetsplats.”
  • ”Syftet är att ge ungdomarna en positiv bild av arbetslivet, sina bostadsområden, få arbetslivserfarenhet och möjlighet att tjäna egna pengar.”
  • ”Det bidrar till positiva samhällsförändringar genom att skapa förutsättningar för delaktighet där våra unga kunder får inflytande över utvecklingen i sin närmiljö. Vackra miljöer främjar folkhälsan och ökar tryggheten. En annan vinst är att vi genom delaktighet ökar tilliten mellan ungdomar, övriga boende och bostadsbolaget.”

Företräde till hyresgästernas barn

Flera av dem som svarat ger företräde till ungdomar som bor i företagets egna bostadsområden. Såhär berättar några:

  • ”Vi vill att minst 50 procent av sommarjobbarna ska vara våra hyresgäster. 2023 vigde vi sex platser för personer som vi visste behövde jobbet lite extra, och bodde i ett socioekonomiskt område.”
  • ”Vi har sommarjobb för våra hyresgästers barn. Syftet är att blanda barn från hela kommunen så de får jobba/träffa barn de troligen inte skulle träffat annars.”
  • ”Hyresgästers barn eller ungdomar som bor hos oss prioriteras. Vi gör även projektanställningar för stökiga ungdomar där rekrytering sker via fritidsgården och de får uppgifter som särskilt lyfter utemiljön i stadsdelen.”

De 38 företag i enkäten som inte erbjuder sommarjobb anger ofta tidsbrist som orsak.

  • ”Eftersom vi är en liten organisation är det svårt att hinna arbetsleda ungdomarna, eftersom det måste göras utöver ordinarie arbetsuppgifter, berättar ett av bostadsbolagen.”