2023 påbörjades byggnation av drygt 29 000 lägenheter, enligt nya siffror från SCB. 70 procent av dem är hyresrätter, vilket är en något högre andel än året innan.

Men de preliminära siffrorna innebär ändå en halvering jämfört med 2022, både för antalet påbörjade bostäder totalt och antalet påbörjade hyreslägenheter.

Minskningen är förväntad, enligt Sofia Hansdotter.

– Det här bekräftar den utveckling vi prognosticerade i vår senaste byggrapport. Byggtakten är nu den lägsta på tio år. Det är ytterligare ett bevis på att det inte går att få ihop kalkylerna för nya flerbostadsprojekt.

En femtedel av behovet

I Sveriges Allmännyttas senaste hyresmarknadsrapport gjordes en prognos för de allmännyttiga bostadsföretagens byggande de närmsta åren, baserad på uppgifter om planerad byggande från bostadsföretagen själva.

Den visade att tillskottet av nya allmännyttiga lägenheter skulle kunna bli så lågt som 2 000 lägenheter om året fram till 2030, vilket är betydligt lägre än tidigare år – och bara en femtedel av behovet om siffran ställs i relation till Boverkets behovsprognos och jämförs med allmännyttans historiska andel av antalet nyprocerade lägenheter.

– Det är konsekvensen av höga byggpriser, hög inflation och höga räntor. Och jag tror dessvärre vi kommer att få se att antalet byggstarter fortsätter att sjunka.

Slående skilda förutsättningar

Statistiken från SCB redovisas uppdelat på bostadstyp men även länsvis.

– Det är intresssant att titta närmare på fördelningen över landet. I vissa län, som Gävleborg, har man lyckats bibehålla byggtakten de senaste två åren, medan byggtakten sjunker i de flesta andra.

I till exempel Blekinge, Gotland och Kalmar har byggstarterna minskat med 71, 95 respektive 96 procent.

– Det är också slående hur olika förutsättningarna kan vara för att starta projekt även i närliggande regioner. I viktiga tillväxtregioner som Västerbotten och Norrbotten är minskningen 51 respektive 4 procent.

Även i storstadsregionerna uppgisar vissa skillnader.

– Stockholm ligger på en minskning på 50 procent, Västra Götalandsregionen på 49 procent och Skåne på 61 procent.