Höga byggpriser, hög inflation och höga räntor har lett till att bostadsbyggandet rasat.

Byggtakten inom allmännyttan har mellan 2015 och 2022 legat på mellan 6 000 och 10 000 lägenheter per år. Men för kommande år planerar medlemsföretagen att bygga betydligt färre lägenheter. Sveriges Allmännyttas prognos visar på en kraftig minskning av nyproducerade bostäder fram till 2027. Bedömningen är att tillskottet av allmännyttiga lägenheter kan bli så lågt som 2 000 lägenheter per år.

– Det innebär att bostadsbristen i tillväxtregionerna kommer att förvärras de närmaste åren. Allmännyttans nyproduktion står för en viktig del av samhällsbyggandet, säger Sofia Hansdotter.

Stort byggunderskott

Enligt den senaste bostadsbehovsprognosen från Boverket behöver Sverige ett fortsatt tillskott av 67 000 nya bostäder om året.

– Allmännyttan har det senaste decenniet stått för i genomsnitt 13 procent av det totala byggandet i flerfamiljshus. Det betyder att allmännyttan skulle behöva bygga cirka 8 700 lägenheter om året för att möta sin andel av behovet.

Men prognosen i marknadsrapporten indikerar att allmännyttans nyproduktion riskerar att endast täcka knappt 20 procent av detta behov.

– När bostadsbyggandet stannar upp skapar vi problem för framtiden. Om stat och kommun nu inte ger bättre förutsättningar för ett bostadsbyggande i ett tufft ekonomiskt klimat kan det bli lite som att kissa på sig. Det kan kännas bra nu, men problemen riskerar att bli dubbelt så stora framöver eftersom det skapar kapacitetsbrist och kompetensbrist när vi ska börja bygga igen.

Svaga grupper drabbas mest

Konsekvensen av ett inbromsat byggande är att fler riskerar att hamna utanför bostadsmarknaden.

– De som drabbas hårdast är grupper som redan har det tufft ekonomiskt och är i störst behov av en bostad. Risken är stor för ökad trångboddhet och hemlöshet.

– Sverige går från byggkris till bostadskris, säger Sofia Hansdotter.

Hon ser samtidigt flera ljusglimtar.

– Det är bättre balans på bostadsmarknaden än på länge och det går att få en hyresrätt utan att vänta mer än ett år i en tredjedel av våra medlemsbolag.

Sundhet i varje kris

Sofia Hansdotter menar också att det finns en sundhet i varje kris.

– Byggtakten har varit hög senaste decenniet och det har blivit på tok för dyrt att bygga till en hyra som hyresgäster kan och vill betala. Vi har samtidigt skapat en osund byggmarknad där brottsligheten är hög och allt fler bryter mot arbetsmiljöreglerna. Det måste vi verkligen få bukt med nu. Kanske kan byggkrisen utnyttjas till att bryta den trenden.

Slutsatserna i rapporten bygger en enkät till de drygt 300 bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta, samt statistik från Sveriges Allmännytta, SCB och Boverket.

I marknadsrapporten listas också förslag på åtgärder för att stimulera byggandet och sänka byggpriset, riktade mot regering, riksdag och kommuner.

Sju åtgärder för att stimulera byggandet

🔨 Inför typgodkännande av standardiserade hus
🔨 Undanta allmännyttan från LOU
🔨 Inför låg moms på hyran
🔨 En aktiv kommunal bostadspolitik
🔨 Skapa byggbar mark till rimliga priser
🔨 Avstå från kommunala särkrav
🔨 Skapa flexibla detaljplaner