Tävlingen om Årets bästa klimatinitiativ är ny för i år och startades för att lyfta fram framgångsrika exempel på hur bostadsföretag kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling.

Priserna delades under tisdagseftermiddagen under konferensen Klimat- & energikicken, som i år hölls digitalt.

Här är klimatvinnarna inom de fem kategorierna:

Fossilfritt: Västerviks Bostads AB

Juryns motivering:

Västerviks Bostads AB vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Fossilfritt för att ha övergått till använda HVO som bränsle i servicebilar inom bygg och service. Genom att ta avstamp i fordonens garantitider hittade de ett pragmatiskt och ekonomiskt sätt att minska klimatutsläppen och spara pengar.

– Med hjälp av kunskapshöjning hos alla medarbetare kan alla bidra genom att välja rätt bränsle i tanken och skapar minskade koldioxidutsläpp. Dessutom är arbetssättet väl förankrat, konkret och repeterbart, säger Gabriella Castegren.

Västerviks Bostads AB har även fattat beslut att köpa in farmartankar till orter som inte har nära till kommersiella HVO-tankställen och arbetar för att erbjuda samma möjligheter till hemtjänst och andra intressenter.

– Jag är riktigt stolt att få motta en utmärkelse för vårt målmedvetna arbete att bli fossilfria. Vi hoppas att det här ska inspirera andra att följa vårt exempel och hitta olika sätt att minska klimatavtrycket. Vi har lyckats sprida ett aktivt hållbarhetsarbete i hela organisationen och känner att vi verkligen bidrar till att skapa en hållbar tillväxt i Västerviks kommun, säger Sven-Åke Lindberg, vd på Västerviks Bostads AB.

Västerviks Bostads AB vinner klimatpris inom kategorin Fossilfritt, bland annat för att bostadsbolaget har övergått till HVO-bränsle (biodiesel) i sina servicebilar.

Energieffektivisering: Sollentunahem

Juryns motivering:

Sollentunahem vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Energieffektivisering för att genom ett gediget arbete med ökade mätpunkter och digitalisering ha minskat energianvändningen i ett projekt med 10 procent på ett år. De har också arbetat tillsammans med sin personal för att hitta nya metoder och arbetssätt för att minska energianvändningen.

Juryn lyfter också det stora medarbetarengagemanget på bostadsbolaget.

– Genom att arbeta tillsammans har de utvecklat nya metoder, arbetssätt och tekniska lösningar. Det lyfter fram medarbetarnas styrkor och deras potential för att minska energianvändningen, säger Gabriella Castegren.

– Jag är stolt över vårt arbete kopplat till energieffektivisering. Det här priset från Sveriges Allmännytta visar att Sollentunahem är på rätt väg. Jag är tacksam att vi har engagerade medarbetare som målmedvetet arbetar med dessa frågor. Jag hoppas att andra inom branschen kan inspireras av vårt arbete, säger Anna Mellström, vd på Sollentunahem.

Effekttoppar och förnybar energi: Kopparstaden

Juryns motivering:

Kopparstaden i Falun vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Effekttoppar och förnybar energi för sitt projekt att nyttja returvärmen och därmed öka fjärrvärmesystemets verkningsgrad. Detta gör att gränsen höjs för när fossil spetsvärme behöver sättas in.

– Metoden bidrar till ökat resursutnyttjande och lägre effektuttag. Genom att nyttja befintliga resurser ytterligare uppnås klimatnytta samtidigt som man sparar ekonomiska resurser, säger Gabriella Castegren.

– Det är ett fantastiskt roligt erkännande att vinna detta pris. Vi har under flera år arbetat med olika innovativa energibesparingsåtgärder och priset ger kraft och glädje till organisationen att fortsätta driva energiförbättringar. Genom ett gott samarbete med Falu Energi & Vatten har vi kunnat utveckla energisystemet i Falun, säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

Klimatkrav på leverantörer: Familjebostäder i Göteborg

Juryns motivering:

Familjebostäder vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Klimatkrav på leverantörer för sitt arbete med krav på återbruk vid renoveringar. Därigenom bidrar företaget framgångsrikt till en cirkulär ekonomi.

– Genom att ställa krav på återbruk, både i tidiga och senare skeden vid renoveringar, använder de arbetssätt som behövs för en cirkulär ekonomi, säger Gabriella Castegren.

I två projekt, ett rivningsprojekt och ett renoveringsprojekt, har Familjebostäder utforskat möjligheten att mer aktivt arbeta med återbruk.

–  Vi har under 2020 jobbat intensivt med att utveckla vårt återbruksarbete. En stor del av detta har varit att våga ställa mer krav på våra entreprenörer. Det finns utmaningar på vägen men det är viktigt att vi tar vårt miljöansvar. Att vi nu vann känns såklart jätteroligt och ger oss energi att fortsätta bli ännu bättre på återbruk och att arbeta cirkulärt, säger Josephina Wilson, projektutvecklare på Familjebostäder i Göteborg.

Klimatsmart boende: LKF i Lund

Juryns motivering:

LKF i Lund vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Klimatsmart boende för att genom att projektera huset Xplorion med hyresgästerna i centrum ha skapat ett boende med alla förutsättningar för att leva klimatsmart.

– I framtiden är delningstjänster, odling och flexibla boendeytor en självklarhet. Genom Xplorion får vi en inblick i framtidens klimatsmarta boende, säger Gabriella Castegren.

En innovativ byggkonstruktion har minskat mängden byggmaterial, och lägenheterna är flexibelt konstruerade med möjlighet att flytta väggar: Huset har både gemensamhetslokaler och tillgång till olika delningstjänster. Elbil, elcyklar ingår i hyran och det finns möjlighet att odla egna grönsaker.

– Vi på LKF ville visa vägen för framtidens boende, med gemenskap och hållbarhet i fokus. För oss handlar Xplorion om att skapa livskvalitet, klimatsmarta lösningar och hållbart byggande av hög kvalitet på lång sikt. Vi delar gärna med oss av lärdomarna till branschen, berättar Lena Nordenbro, hållbarhetschef på LKF.

Huset Xplorion i Lund, vinnare i kategorin Klimatsmart boende.
LKF får pris i kategorin Klimatsmart boende för projektering av huset Xplorion – med alla förutsättningar för att leva klimatsmart, menar juryn.

Tävlingen om Bästa klimatinitiativet 2020 arrangeras inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ, dit hittills 182 allmännyttiga bostadsföretag med sammanlagt 712 000 lägenheter har anslutit sig.