I innovationslabben ska nya arbetssätt testas, utvecklas och utvärderas. Syftet är att sprida lärdomar om framgångsrika metoder – så att fler kan göra mer för att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice och minska brottslighet.

För SABO innebär innovationslabben att värdefull kunskap och erfarenhet kan samlas in, vidareutvecklas och spridas vidare till andra allmännyttiga bostadsföretag.

– Genom arbetet med Allmännyttans innovationslabb har vi redan fått kunskap om över 80 goda exempel, projekt och verksamheter i hela landet. Deras erfarenheter kommer på olika sätt att tas tillvara i projektet, säger Anna Kanervo, projektansvarig på SABO, som välkomnar fler att berätta om sina exempel (se länk nedan).

– Det är otroligt stärkande att se hur mycket engagerat arbete som görs runt om i landet och med detta projekt har vi möjligheten att korskoppla idéer och kunskap, säger Yasmina Ganse, projektledare på Sustainable Innovation.

Stora behov

De många exemplen visar att mycket redan görs för att minska utanförskapet i landets bostadsområden. Det finns ofta lyckosamma samarbeten med Hyresgästföreningen, idrottsföreningar, skola, näringsliv och kommuner.

– Men behoven är fortfarande mycket stora. Många vill komma igång, öka volymen och hitta långsiktiga lösningar som ger effekt på riktigt, säger Anna Kanervo.

Allmännyttans innovationslabb möter nu dessa behov genom en typ av experimentverkstäder på fyra platser: Vårt Rannebergen i Göteborg, Samverkan i Boden, Portalen i Norrköping och Telge Bostäder i Södertälje.

Innovationslabbet i Göteborg

Vårt Rannebergen är ett partnerskap mellan Hyresgästföreningen i Göteborg, Bostadsbolaget och Göteborgs stad. Syftet med satsningen är att skapa trygghet, inflytande och gemenskap i bostadsområdet Rannebergen. Genom att bli ett innovationslabb har Vårt Rannebergen nu möjlighet att testa nya metoder för att skapa engagemang bland de boende i området.

Utgångspunkten i verksamheten är människornas egna idéer, förhoppningar och behov.

– Vi är tacksamma för de möjligheter som nu skapas genom det innovationslabb som kommer att startas här. Rannebergen är en fantastisk plats att bo på. Här finns utmaningar, men också ett starkt engagemang bland dem som bor och jobbar i området för att förändra saker som inte fungerar, säger Rahim Maatoug, projektledare för Vårt Rannebergen.

Innovationslabbet i Boden

Bodenbo vill hitta en fungerande samverkan med andra lokala aktörer – bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och kommunen – för att stötta nyanlända att bli en del av samhället och komma in på arbetsmarknaden. Efter att ha hämtat inspiration från andra orter vill man nu komma igång med en egen verksamhet. Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

– Vi ser fram emot att skapa en integrationsmodell tillsammans med våra lokala samarbetspartner. Hoppas att den kan användas av andra allmännyttiga bostadsbolag i framtiden, säger Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

Innovationslabbet i Norrköping

Portalen i Norrköping drivs sedan 2011 av Hyresbostäder i Norrköping, studieförbundet ABF, Marieborgs folkhögskola, Svenska kyrkan och Norrköpings kommun. Syftet är att stötta människor i stadsdelarna Hageby och Ringdansen att få jobb eller börja studera. Under åren har man upptäckt att ”det personliga coachandet” är en viktig del av stödet till deltagarna – men enormt resurskrävande.

För att öka volymen vill man nu hitta nya kreativa metoder för matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Detta blir fokus för innovationslabbet i Norrköping.

– Det känns jättespännande att få vara en del av SABOs och Vinnovas nationella arbete med innovationslabb. Det ger oss både energi, legitimitet och praktiska förutsättningar att på allvar testa och utvärdera nya arbetsmetoder i arbetet med att stödja nyanländas etablering i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden, säger Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping.

Innovationslabbet i Södertälje

I Södertälje är planen att Telge Bostäder ihop med flera lokala aktörer ska testa ett nytt arbetssätt i liten skala – med målet att sedan använda det på fler platser. Labbet ska etableras i bostadsområdet Lina Hage, med ungdomar som målgrupp.

– Vi vill att unga i åldern 11–15 år ska få andra förebilder än de unga vuxna som är kriminella i bostadsområdet. Tillsammans med de boende och andra aktörer vill vi hitta sätt att engagera ungdomar så att de i stället är med och skapar trygghet i området. Att få bort unga från våld och brottslighet ger enorma vinster. Både för individen, för oss som hyresvärd och för samhället i stort, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

 

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.