Nuvarande förslag från Europaparlamentet skulle kunna innebära att 30 procent av de befintliga bostäderna i flerbostadshus, cirka 750 000 bostäder, ska renoveras på några få år. För att sedan följas av ytterligare renovering för 20 procent, cirka 500 000 bostäder, de efterföljande åren. Det visar nya beräkningar från Björn Berggren.

För Sveriges Allmännyttas medlemmar blir tidsplanen än svårare. Kraven på de allmännyttiga bolagen skulle kunna innebära att renoveringstakten behöver höjas med 1000 procent.

– Det är inte görbart, det finns varken arbetskraft, material eller pengar. Istället vill vi att man bejakar livscykelperspektivet, vilket innebär att man byter ut i den takt som saker väl slutar att fungera. Annars riskerar det att bli kontraproduktivt både ekonomiskt och miljömässigt, säger Björn Berggren. Han tillägger:

– Vi vill bidra till energieffektivisering, men det måste ske på ett ansvarsfullt sätt med en tidsram som är rimlig och politiken behöver möta detta med ökade stöd för energieffektivisering.