Upprinnelsen till misstroendeförklaringen är den kritik som Vänsterpartiet riktat mot utredningsbetänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion, vilket regeringen skickat ut på remiss. Senaste svarsdatum är den 7 september. Sveriges Allmännytta är en av remissinstanserna och kommer på sedvanligt sätt att noggrant analysera förslagen och dess konsekvenser och lämna synpunkter i ett remissyttrande. Detta påverkas inte av vad som händer i regeringsfrågan.

– Förslaget innebär den kanske största bostadspolitiska förändringen på 50 år och kan få betydelse för våra medlemsföretag. Därför genomför Sveriges Allmännytta också en särskild remisskonferens för medlemsföretagen den 23 augusti. Syftet är att det remissyttrande som Sveriges Allmännyttas styrelse beslutar ska vara väl förankrat bland våra medlemsföretag, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef Sveriges Allmännytta

Regeringen bjöd i förra veckan in Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen till samtal om utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion. I helgen bjöd regeringen och samarbetspartierna in parterna till förhandlingar om hyressättning vid nyproduktion och lovade, om parterna träffar en överenskommelse, att regeringen kommer att lägga förslag i linje med denna.

– Sveriges Allmännytta har tackat ja till båda dessa inbjudningar. Som bransch- och intresseorganisation är det självklart att vara med och bidra till breda, hållbara lösningar och kompromisser som leder till en bättre fungerande bostadsmarknad och ett ökat byggande av hyresbostäder, säger Jörgen.

Hur regeringsfrågan kommer att lösas är i dagsläget oklart. Men Sveriges Allmännytta står självklart fast vid att vi är beredda att medverka konstruktivt till att utveckla bostadsmarknaden när frågan blir aktuell igen.