– Det är självklart för oss som en av parterna på bostadsmarknaden att delta. Frågan är mycket viktig för våra medlemsbolag och vi vill bidra med konstruktiva förslag och vägar framåt. En viktig aspekt är att våra medlemmar är alltifrån små till mycket stora bolag och deras marknader ser mycket olika ut över landet, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Om bostadsmarknadens parter når en överenskommelse gällande hur hyressättningsmodellen för fri hyressättning i nyproduktion ska reformernas, kommer regeringen lägga fram ett förslag i linje med parternas överenskommelse. Om parterna inte kommer överens så genomförs utredningens förslag efter remissinstansernas synpunkter. Förhandlingarna får pågå fram till 1 september.

Sveriges Allmännytta har tidigare pekat på att det finns problem i det nuvarande hyresförhandlingssystemet.

– Vi vill bidra med konstruktiva förslag för hur hyresförhandlingssystemet kan utvecklas och förbättras. Det behövs en helhetssyn på bostadspolitiken och bostadsmarknaden, och vi kommer också att ta med oss detta in i förhandlingarna, säger Åsa Johansson, styrelseordförande för Sveriges Allmännytta.

Bostadsmarknadens parter består, förutom av Sveriges Allmännytta, av Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.