För att minska den så kallade svarthandeln med hyreskontrakt har lagen ändrats och skärpta regler gäller nu för andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten. Även reglerna kring bland annat inneboende och folkbokföring har ändrats.

– Bostadsföretaget bör informera alla hyresgäster om regeländringarna. Det kan annars bli problematiskt att nå framgång i ett ärende med stöd av de nya reglerna, säger Lars Matton.

Nedan finns en mall med information om de nya reglerna, som bostadsföretaget kan ladda ned och informera om vad som gäller, till exempel i hyresavtalet eller genom utskick eller anslag i trapphuset.

I mallen finns utrymme för bostadsföretagets egen logga.