Initiativet ska lyfta bostadsbolagens viktiga roll att påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Idag laddas elbilar mestadels i närheten av bostaden, men tillgången till laddplatser vid flerbostadshus är mycket begränsad.

– En förutsättning för att skaffa elbil kan för många vara att bilen kan laddas nära hemmet, vilket inte är möjligt för flertalet hyresgäster idag. Det är därför extra roligt att det är några av våra medlemsföretag som är med i initiativet redan från starten, säger Carl Ståhle, mobilitetsexpert på Sveriges Allmännytta.

Hittills har Lunds Kommuns Fastighets AB, Örebrobostäder, Stena Fastigheter, Kopparstaden, Stockholmshem och Halmstads Fastighets AB manifesterat sina ambitioner att ge sina hyresgäster möjlighet att gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle, genom följande åtaganden:

  • Alltid undersöka möjligheten att tillmötesgå hyresgästens önskemål om tillgång till laddningsmöjlighet av elbil.
  • Göra sitt yttersta för att på kort tid erbjuda en laddplats.
  • Arbeta strategiskt genom att till exempel förbereda för laddplatser så att hyresgästerna snabbt ska få tillgång till en laddplats.

Elektrifieringskommissionen pekar på att elektrifieringen av personbilstrafiken ökar, men takten i omställningen behöver gå snabbare än i dag för att nå klimatmålen. En omfattande elektrifiering av transporter krävs för att transportsektorn ska kunna ha i princip noll utsläpp av växthusgaser senast 2045.

Seminarieserie i fyra delar

Under maj och juni anordnas en digital seminarieserie för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning bostadsbolag emellan om utbyggnad av laddinfrastruktur. De fyra tillfällena är öppna för bostadsbolag som är intresserade av att lära sig mer om hur de kan gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vid det första seminariet medverkar Carl Ståhle, mobilitetsexpert på Sveriges Allmännytta för att prata om mobilitetsprojektet.

Mer information och anmälan till seminarierna.

Vill ni också ansluta er till initiativet?

Elektrifieringskommissionen välkomnar fler bostadsbolag att ansluta sig till initiativet genom att kontakta i.elektrifieringskommissionen@regeringskansliet.se