Datainspektionen har lämnat besked i frågan om kommunala bostadsföretag omfattas av tillståndsplikten enligt kamerabevakningslagen. Myndigheten anser att kommunala bostadsföretag ska söka tillstånd för att kamerabevaka platser dit allmänheten har tillträde.

Vid tolkning

Begreppet ”plats dit allmänheten har tillträde” ska enligt Datainspektionen tolkas vitt och omfattar inte bara sådana som allmänheten brukar vistas på, utan även platser som allmänheten har tillträde till. Enskilda eller privata områden måste vara inhägnade med häck, stängsel eller staket för att inte omfattas av tillståndsplikten.

SABO och Fastighetsägarna har tagit fram en vägledning om kamerabevakning. Den innehåller bland annat förklaringar av lagstiftningen, redogörelse för principer och begrepp, om rättigheter och skyldigheten att informera.

Vägledning uppdateras

Eftersom vägledningen riktar sig till både privata och kommunala fastighetsägare och hyresvärdar saknar den dock information om tillståndsplikten. Vägledningen rekommenderas för att ge en allmän förståelse, men är alltså inte tillräcklig för kommunala bostadsföretag. Vägledningen kommer att uppdateras.

Läs mer i vägledningen samt på Datainspektionens hemsida (se länkar nedan).

Uppdatering i augusti 2023: Vi har tagit bort vår vägledning. För vägledning om behandling av personuppgifter vid kamerabevakning i bostadsförvaltningen hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.