LKF, Lunds kommunala bostadsföretag har frågat sina hyresgäster om hur dom vill att bolaget kommunicerar med dem. En tydlig trend är att de boende inte vill behöva söka upp information.

Samtliga hyresgäster fick möjlighet att svara på den digitala enkäten och cirka 3 000 hyresgäster valde att svara. I enkäten framgår att hyresgästerna vill bli kontaktade av bolaget via e-post, sms, brev i brevlådan eller att bli uppringda. Mest nöjda med kommunikationen är ålderskategorin 80+ (84%) och de som är minst nöjda är de som är 40–49 år (76%)

– Våra kommunikationsinsatser måste anpassas efter kundernas olika behov. Vi vill bli ännu bättre att lyssna på våra kunder. Syftet med att kommunicera är ju trots allt en vilja att få effekt, säger Linda Haddemo, kommunikationschef på LKF.

Utveckla kommunikationsarbetet

Linda Haddemo påpekar att bland svaren finns många bra verktyg och tankar som kan utveckla bolagets kommunikationsarbete både på kort och lång sikt.

– Omvärlden ställer höga krav på genomtänkt kommunikation, som till exempel att kommunicera på våra kunders villkor. Här måste vi i Allmännyttan vara lika bra och tydliga som alla andra företag. Det gäller att kommunicera smart med både hjärtat och hjärnan. Kunderna ska känna att vi lyssnar och bryr oss. Man ska inte behöva ”jaga” information, om sitt ärende eller resultat efter en dialog till exempel, säger Linda Haddemo.

Linda Haddemo ger ett exempel:

– Tänk när du beställer postorder idag, du får oftast tydliga aviseringar om status för din beställning och när paketet är redo att lämnas. Det ska ju rimligtvis vara samma sak när du är kund i ett Allmännyttigt bostadsbolag och oss på LKF, till exempel när kunden gör en felanmälan, att den är mottagen och löpande status.

Bollplank i olika frågor

I enkäten fick hyresgästerna även möjlighet att delta i en LKF-panel. Det resulterade i en panel med hyresgäster som bor runt om i LKFs bostadsområden. Tanken med panelen är att LKF ska använda den som ett bollplank i olika frågor, för att få hyresgästernas perspektiv i olika frågor.

– Alla på LKF har ett kommunikationsansvar, på olika sätt och i olika sammanhang. Nu ska vi djupdyka i resultatet på olika enheter och avdelningar se vad vi tillsammans kan göra ännu bättre i vår kundkommunikation.