Den statliga Mottagandeutredningen har tidigare lagt fram förslag som ska begränsa asylsökandes möjlighet att bosätta sig i eget boende i vissa bostadsområden (EBO) och motverka negativa sociala effekter av egenbosättning. Strax före valet tog regeringen fram en komplettering till förslaget och vill samtidigt påskynda att denna lagändring genomförs.

– Våra medlemmar har i många år pekat på de stora problem med exempelvis trångboddhet som asylsökandes egenbosättning lett till i en del bostadsområden där allmännyttan är stora fastighetsägare. Därför tycker vi att det är bra att det nu finns ett mer utvecklat lagförslag och att förändringen skyndas på, eftersom problemen verkar vara akuta på en del håll, säger Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på SABO.

Ambitionen är att genomföra en reformering av EBO efter valet, skrev regeringen i ett pressmeddelande.

Två alternativa förslag

Med regeringens komplettering finns nu två alternativa förslag: Det ena förslaget kallas för områdesbegränsning och innebär att en asylsökande som ordnar eget boende i ett visst bostadsområde inte ska ha rätt till dagersättning.

Det andra förslaget, en så kallad social prövning, innebär att en asylsökande som ordnar eget boende i ett visst bostadsområde måste ha en bostad av lämplig storlek för det antal personer som bor där för att ha rätt till dagersättning.

Båda förslagen ska kunna tillämpas i delområden i de 32 kommuner som har socioekonomiska utmaningar, enligt regeringens definition (utifrån kriterierna arbetslöshet, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och valdeltagande).

I linje med SABOs synpunkter

I båda fallen ska kommunerna anmäla om de vill ha en sådan typ av begränsning och vilka bostadsområden som ska omfattas.

– De här nya förslagen från regeringen går helt i linje med de synpunkter som SABO tidigare fört fram, då vi efterfrågat begränsningar av regelverket och en modell för värdigt eget boende för asylsökande, menar Lena Liljendahl.

Promemorian med denna komplettering har nu skickats ut på remiss till den 15 november. Då går även remisstiden för hela Mottagandeutredningen ut. Ambitionen är enligt regeringen att reformeringen av EBO ska träda i kraft 1 juli 2019.

De 32 kommunerna som omfattas av förslagen:

Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.