Den 25 april tog kongressen beslut om att SABO skulle byta namn till Sveriges Allmännytta – och i dag går ridån upp för den nya logotypen.

– Med namnbytet och vår nya logga vill vi tydliggöra att vi representerar över 300 allmännyttiga bostadsföretag runt om i Sverige och tillsammans med dem driver utvecklingen framåt till nytta för kommunerna, bostadsområdena och hyresgästerna, säger Anders Nordstrand, VD på Sveriges Allmännytta.

Samtidigt öppnar Sveriges Allmännytta upp för en ny medlemsform: associerad medlem.

– Nu kan långsiktiga och seriösa bostadsföretag, som hyr ut bostäder och lokaler, bli medlemmar även om de inte ägs av en kommun.

Hundra idéer blev fyra

Arbetet med att ta fram den nya formen har till allra största del tagits fram inom den egna kommunikationsenheten.

Till grund för den kreativa processen bakom den nya loggan ligger organisationens värderingsgrund och visioner.

Ett hundratal idéer togs fram och sållades sedan ut till fyra förslag som testades för olika kanaler och produkter. Två externa konsulter kom med inspel men processen utfördes av egna kommunikationsexperter och kostnaden för arbetet har därför kunnat minimeras.

Valde orange färg

Till slut återstod ett alternativ: en stark och dynamisk symbol i form av ett A och ett framåtsyftande utropstecken. Färgen som valdes är en blandning av primärfärgerna gul och röd.

– Orange signalerar värme och energi, men även trygghet och är en av de färger som drar till sig mycket uppmärksamhet, säger Anna Karin Wallberg, kommunikationschef på Sveriges Allmännytta.

Nu fortsätter det interna arbetet med att stärka varumärkets identitet.

– Vi ska välja färger, typsnitt, bildmanér och göra en plan för hur det kommer att påverka webben, tidningen, mallar för trycksaker, sociala medier, film, kontoret, presentationer och utställningsmaterial. Det kommer att bli en rolig och utmanande höst för mig och mitt gäng, säger Anna Karin Wallberg.