Många medlemsföretag i Sveriges Allmännytta har en stor andel lokaler i sitt fastighetsbestånd. Uppåt 20 procent av medlemmarnas fastighetsbestånd består av verksamhetslokaler: offentliga lokaler som skolor, förskolor och äldreboenden, men även kommersiella – till exempel restauranger, butiker, kontor, lager och industrilokaler.

Även om huvudfokus ligger på bostäder har flera medlemsföretag dessutom ansvar för att förse kommunens olika verksamheter med lokaler.

– Den här sortens fastigheter, med såväl kommersiella som offentliga verksamheter, kräver annan kompetens än bostadsfastigheter och ett affärsmässigt förhållningssätt i relationen till lokalhyresgästerna för att inte snedvrida konkurrensen, säger Martin Ingvarson.

Olika marknader

Många medlemsföretag har länge fört fram önskemål om att Sveriges Allmännyttas organisation ska utökas med ytterligare kompetens i lokalfrågan, exempelvis rörande förvaltningsorganisation och hyresgästrelationer – inte minst i fall där det är kommunen som är hyresgäst.

– Att utveckla, bygga och förvalta bostäder skiljer sig på många punkter från utveckling av verksamhetslokaler. Marknaderna för respektive segment ser olika ut, men är beroende av varandra, menar Martin Ingvarson.

Han betonar att både bostäder och lokaler är viktiga för att skapa levande och trygga stadsdelar.

– Många av lokalerna ligger i gatuplan i bostadsområden, vilket är det som boende, arbetande och besökare först uppmärksammar och upplever när de rör sig i staden eller på orten. Lokalerna, och verksamheterna i lokalerna, är det som till stor del definierar en stads eller stadsdels atmosfär, karaktär och identitet.

Påverkar stadens trygghet

Martin Ingvarson har tidigare arbetat med fastighetsutvecklingsfrågor både som konsult och fastighetsägare. Han ser sig som lite av en lokalmissionär och brinner för att lyfta medvetenheten om lokalernas betydelse, både inom allmännyttan och samhället i stort.

– Hela samhället har mycket att vinna på att ta lokalfrågan på allvar. Lokaler som är välskötta, innehåller en för platsen lämplig verksamhet och är anpassade efter verksamhetens behov betyder oerhört mycket för en stadsdels attraktivitet, trygghet och utveckling, säger han.