Flera av de satsningar som presenterats av regeringen berör de allmännyttiga bostadsföretagen som i dag får ta ett stort ansvar i bostadsområden som blivit socioekonomiskt utsatta. Som en del i handlingsplanen nämns till exempel investeringsstödet för hyresbostäder och nya sätt att beräkna bostadsbristen, men även de skärpta regler som införts mot illegal handel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning.

Fler poliser

En annan punkt i handlingsplanen mot segregation är en ökad satsning på brottsbekämpning i utsatta bostadsområden med hjälp av fler poliser. Under 2021 ökar Polismyndighetens anslag med 1,9 miljarder, som bland annat ska gå till en ökad polisiär närvaro i utsatta områden.

Polismyndigheten får också i uppdrag att uppdatera lägesbilden över utsatta områden och ge en samlad bild av vilka polisiära åtgärder som vidtas. Satsningen innebär en förstärkning med upp emot 2 000 poliser det närmaste året.

Allmännyttan är samhällets ögon

Fler poliser är något som kommer att uppskattas av de allmännyttiga bostadsföretagen, som i dag drar ett stort lass för att motverka otrygghet i bostadsområdena, menar Anders Nordstrand.

– Det är många gånger bostadsbolagets personal som är samhällets ögon i bostadsområdena. Det är inte ovanligt att det är bovärdar som upptäcker droghandel i källarförråd eller trappuppgångar eller som tvingas göra orosanmälningar till socialtjänsten när de ser barn fara illa, säger han.

Ofta använder bostadsbolagen även egna extra resurser för att öka trivsel, hålla rent och snyggt och åtgärda skadegörelse i dessa bostadsområden.

– Allmännyttan gör ett fantastiskt jobb med att i samverkan med kommun, polis, ideella föreningar och andra fastighetsägare öka tryggheten i många av de här områdena, framhåller Anders Nordstrand.

Kritik mot polisens arbete

I Riksrevisionens granskning av polisens arbete i utsatta områden från i höstas framkom en del kritik. Riksrevisionen menade bland annat att det inte går att säkerställa att polisens ökade resurser har kommit de mest utsatta områdena till del.

Dessutom är arbetsmetoderna inte enhetliga och därför svåra att följa upp. Enligt rapporten samverkar polisen i hög utsträckning med fastighetsägare, medan samverkan med socialtjänsten är låg.

Här måste en del saker bli bättre framöver så att de nya satsningarna verkligen gör nytta, anser Anders Nordstrand.

– Det är bra att det finns en stark samverkan mellan fastighetsägare och polis, men vi måste koppla ihop oss med fler aktörer. Om allmännyttan kan samverka med socialtjänsten så måste även polisen kunna göra det, säger han.