Det nya bolaget ska utveckla området och skapa färdiga byggrätter, som det sedan fördelar och avyttrar, huvudsakligen till de tre ägarna men även externt. Bolaget kommer däremot inte självt att investera i byggnader utan bara i infrastruktur som gator och ledningar.

Projektet förutsätter dock att Skånska travsällskapet får bygglov för sin planerade anläggning öster om den nuvarande travbanan.

Köpte mark av travsällskap

MKB köpte området av Skånska Travsällskapet i november 2017. Tillträde beräknas ske 2022 förutsatt att Travsällskapet får detaljplan och bygglov.

Området omfattar nuvarande Jägersro travbana och parkeringen mellan travbanan och Jägersro Center, totalt 40 hektar.

Tanken är att byggstarten ska ske så snart som möjligt. Området byggs sedan i etapper och beräknas stå klart 2040–2050.

Mix av borätter och hyresrätter

Området ska få en mix av flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter samt radhus. Det ska också finnas plats för kommersiell verksamhet som när­service och verksamhetslokaler liksom för offentlig service som skolor, förskolor, äldreboende, parkeringshus med mera för att skapa en levande stadsdel, berättar MKB i ett pressmeddelande.

Det nya bolaget heter SMT Malmö Partner Holding AB. Det ägs till 45 procent av MKB Fastighets AB, 45 procent av Skanska och till 10 procent av Tornet, ett bostadsbolag som bygger och förvaltar hyresfastigheter. Tornet ägs av Folksam, Peab och Balder.