MKB:s styrelse har beslutat att rikta extra insatser till sina äldre hyresgäster – som både är en riskgrupp för smitta och kan behöva hjälp i vardagen. Tryggheten i bostaden och det nära bostadsområdet blir viktigare än någonsin i en situation där fler tillbringar mer tid hemma, anser styrelsen.

För att motverka isolering och ensamhet kommer MKB utöka sitt eget uppsökande arbete, men även inleda ett samarbete med Skånes Stadsmission för att kontakta och hjälpa äldre och isolerade kunder. MKB kontaktar nu alla hyresgäster över 70 år för att erbjuda hjälp med exempelvis inköp, till dem som inte redan får hjälp av vänner eller släkt.

Tio miljoner i trygghetspaket

Insatserna ingår i ett paket där bolagets vd Marie Thelander Dellhag fått i uppdrag att avsätta upp till 10 miljoner kronor för att påbörja särskilda trygghetsskapande insatser i MKBs bostadsområden under de kommande månaderna.

Dessa extra resurser ska riktas till insatser som syftar till att stärka känsla av normalitet och trygghet och minska social oro. Målgruppen är främst de som är över 70 år, men bolaget kommer även rikta trygghetsskapande insatser till barn och unga och andra, som till exempel trångbodda familjer.

– I detta svåra läge måste alla ställa sig frågan vad de kan göra för att hjälpa. För MKB är det allra viktigaste att vi fortsätter att vara en trygg, fungerande och långsiktig hyresvärd för våra kunder. Men också att vi kan finnas där i en svår situation där många behöver vara hemma under lång tid, säger MKBs styrelseordförande Lars-Erik Lövdén (S).

Satsningarna handlar bland annat om kommunikationsinsatser till Malmöbor som ansvariga myndigheter har svårt att nå.

Aktiviteter utomhus

Men ambitionen är också att initiera ett antal sociala aktiviteter utomhus på gårdarna. Det handlar om aktiviteter för både unga och gamla. De boende ska kunna delta utomhus (med fysiskt avstånd) eller via fönster och balkonger. Dessa aktiviteter ger också möjligheter att stödja kultursektorn som förlorat uppdrag i krisen.

– Som allmännyttigt bostadsbolag med 60 000 Malmöbor som boende har MKB stora möjligheter att agera. I en orolig tid blir insatser i bostadsområdena extra viktiga. MKB följer utvecklingen dag för dag och kommer att anpassa insatserna allteftersom situationen förändras, säger styrelsens vice ordförande Emil Eriksson (M).