För första gången höll Fastigo, upphandlingsföreningen HBV och SABO Försäkring sina stämmor på samma dag och i samma hus. Efter stämmorna ordnades gemensamma seminarier tillsammans med Sveriges Allmännytta (f d SABO).

– Det här var ett kul och bra samarrangemang. Det känns som något vi kan fortsätta med, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

– Vi har ju till stora delar samma medlemmar. Därför är det viktigt att vi som organisationer jobbar tillsammans för att kunna ge så bra service som möjligt till medlemmarna, menar han.

Under kvällen hölls en gemensam middag med prisutdelning, då HSB Göteborg vann Fastigopriset för arbetet med att digitalisera sitt HR-arbete.

Ordförande från Gavlegårdarna

Vid Fastigos stämma fick den sittande styrelsen fortsatt förtroende. Cathrine Holgersson, till vardags vd för Gavlegårdarna i Gävle, omvaldes som ordförande.

– Det känns väldigt roligt att jag fick stämmans förtroende att få fortsätta leda Fastigo framåt. Den här arbetsgivarorganisationen har en unik position i fastighetsbranschen med medlemsföretag över hela landet som representerar branschens alla delar, säger Cathrine Holgersson.

Hon har som mål att ”driva på för att medlemsföretagen ska ha bästa möjliga förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare i framkant”.  Detta tillsammans med resten av styrelsen och den operativa ledningen för Fastigo.

Fastigos nyvalda styrelse:

Ordförande: Cathrine Holgersson (vd Gavlegårdarna)

Vice ordförande: Michael Carlsson (vd HSB Malmö)

Ledamöter: Anders Nordstrand (vd Sveriges Allmännytta), Ann Irebo (vd HSB Skåne), Benth Jensen (vd Ängelholmshem), Chris Österlund (vd Botkyrkabyggen), Pernilla Bonde (vd HSB riksförbund), Jerker Eriksson (vd Bostaden i Umeå), Marie Selin (operativ chef, NP3 Fastigheter), Mikael Granath (vd Willhem), Per-Henrik Hartmann (vd Familjebostäder i Göteborg), Reinhold Lennebo (vd Fastighetsägarna Sverige), Jonas Schneider (vd Familjebostäder i Stockholm).

Valberedningen föreslog att styrelsen skulle minska antalet ledamöter med en person och stämman gick på det beslutet. Tidigare satt Emma Hård från HSB Göteborg på den styrelsestolen.