Lokaler har en avgörande betydelse för hur stadsdelar och bostadsområden upplevs, menar Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

– Alla fastighetsägare brottas i dag med frågan om vad det är som skapar liv i våra städer och bostadsområden, inte minst med tanke på att många lokaler står tomma efter pandemi och ökad e-handel, säger han.

– Nu behöver fastighetsägare tänka nytt för att fylla dessa tomma lokaler och döda ytor med liv.

Skapa mötesplatser

Vikten av verksamheter i lokaler för att skapa trygga och levande miljöer är särskilt stor i socialt utsatta områden.

Under Lokaldagen den 9 november ges därför exempel på lokaler kan nyttjas för att skapa mötesplatser och därmed förbättra tryggheten, säkerheten och den sociala hållbarheten. Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping, och Cecilia Safae, vd på Fastighets AB Hemmaplan, delar då med sig av sina erfarenheter.

Liv i bottenplanet

Stadslivet är i hög grad beroende av innehållet i fastigheternas bottenplan.

– Verksamheterna, både kommersiella och offentliga, är stadsdelens ansikte utåt och skapar liv och rörelse i staden, betonar Martin Ingvarsson.

Urban Blom, vd på Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidar, kommer till Lokaldagen för att berätta hur bolaget resonerade när man flyttade sitt huvudkontor.

Nyckeltal för lokaler

Kommunägda bostadsbolag får inte sällan i uppgift att bygga och/eller förvalta till exempel skolor och idrottshallar åt kommunen.

– Våra medlemsföretag har därför behov av nyckeltal för produktion och drift av dessa lokaler, säger Martin Ingvarson.

Under Lokaldagen redogör han för Sveriges Allmännyttas arbete med att ta fram dessa nyckeltal.

Vilken organisation är mest effektiv?

Under Lokaldagen kommer det också att borras i frågan om vilket som är det mest effektiva sättet att organisera verksamhetslokaler utifrån olika kommunala förutsättningar.

– Det finns i dag nästan lika många kommunala upplägg för fastigheter och bolagsstrukturer som det finns kommuner. Konsultbolagen Norem kommer att redogöra för de vanligaste lösningarna och sedan kan vi diskutera strategiska för- och nackdelar med olika ägar- och förvaltarstrukturer, säger Martin Ingvarson.